Skyddsrum

Här har vi sammanställt allmän information om skyddsrum från MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) webbplats samt information om skyddsrum på Platån.

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder något av dem som finns närmast. I händelse av krig räknas skyddsrum som allmän plats vilket betyder att vem som helst har rätt att söka skydd i närmaste skyddsrum.

Foto: MSB

De så kallade normalskyddsrum i vanliga bostadshus kan i fredstid användas som exempelvis förråd, som vi har gjort. Om skyddsrummet behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn. Det är i första hand byggnadens ägare eller nyttjanderättshavare som ska göra det möjligt att komma in i skyddsrummet. För att skyddsrummet snabbt skulle kunna tömmas och iordningställas måste dock alla boende som kan hjälpa till. I skyddsrummen finns tillgång till luft och vatten, men mat och andra förnödenheter måste var och en själv ta med sig.

Skyddsrumskarta över vårt område:

Här kan du läsa mer om vad som gäller husdjur: Krisberedskap för dina husdjur

Husdjur får inte tas med till skyddsrum på grund av allergirisken. I ett skyddsrum ska man dock inte vistas mer än några dygn – så med extra förråd av mat och vatten, har ditt djur goda förutsättningar att klara sig på egen hand tills du är tillbaka.

Läs mer på MSBs webbplats: Frågor och svar om skyddsrum.