Viktigt information / Important information

This page in English.

Vi behöver byta ut våra elcentraler i källarna. I samband med detta arbete kommer vi även förbereda och modernisera för solceller. Som del i detta så har föreningen beslutat att införa IMD-el som en förberedelse för eventuella solceller.

Informationsmöte 2024-08-31 11.30 i parken vid Lodvägen 14.

IMD-el innebär att föreningen köper in el gemensamt, men mäter den individuella elförbrukningen per lägenhet och debiterar den faktiska förbrukningen. Målet med att införa IMD-el är dels att minska elkostnaderna, dels att möjliggöra användning av egenproducerad solel från solceller både för medlemmarnas hushållsel och fastighetsel. Utan gemensamt elavtal kan egenproducerad solel bara användas för fastighetsel och resten säljas externt till ett relativt lågt pris.

Hur påverkar detta mig och hur håller jag mig informerad

Löpande information kommer att finnas på den här sidan och på porttavlorna. De som har registrerat sin e-postadress i HSB portalen kommer också att få information via e-post.

Vi kommer inte att behöva gå in i någon lägenhet under arbetet. I samband med att vi bygger om elcentralen så kommer hela fastigheten att vara utan ström i ca: 8–12 timmar. Det betyder också att alla lägenheter är utan ström under samma tid.

Information om när arbetet kommer att ske hos just dig kommer ca: 2 veckor innan.
Detta kommer att ske preliminärt mellan den 10 september och 24 oktober.

Lägenheten

  • Ingen el
  • Ingen belysning
  • Inget bredband
  • Ingen TV

Övriga huset

  • Hissarna står
  • Ledljus i trapphusen
  • Ingen belysning i källaren
  • Fläktarna stannar
  • Tvättstugor avstängda
  • Dörrautomatiken avstängd (Låsen fungerar dock)

Kyl och frys kommer att klara sig bra under förutsättning att man öppnar dessa minimalt och helst inte alls under tiden det saknas ström och ett par timmar efteråt.

Vatten kommer att finnas undertiden strömavbrotten är. Kan vara problem med varmvattnet men kallvatten kommer att finnas.