Grannsamverkan

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet.
Ni har säkert sett skyltar med Grannsamverkan i området.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i området. Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans förebygga att inbrott, stölder och skadegörelse sker i området och på så sätt öka säkerheten mot inbrott och ytterligare förbättra tryggheten och trivseln för boende här på Platån. Grannsamverkan samaretar med närpolisen och andra brottsförebyggande instanser som till exempel Grannstödsbilen. Polisen lämnar det stöd och den hjälp som kan behövas.
Grannsamverkan ökar självklart känslan av trygghet när man vet att grannar bryr sig om varandra. Tyvärr har vi inte varit helt skonade när det gäller inbrott och skadegörelse även om Grannsamverkan bidragit till att det minskat i omfattning. Om du ska resa bort meddela en granne som kan peta in synlig post och hålla lite extra koll. Grannsamverkan uppmanar också alla boende att aldrig släppa in någon du inte känner och kontakta fastighetsskötare och kontaktperson från Grannsamverkan om du misstänker något. Om ett brott pågår eller redan skett ring alltid omedelbart 112

För alla övriga ärenden ring polisen 114 14 eller
• Fastighetskontoret 08-96 21 85
• Mattias Polbring 0708 72 39 52
• Fredrik Lindhé 076 854 29 58

E-post: grannsamverkan@brfplatan.se