Akut arbete på fjärrvärmenätet 18-28 juni

Vi vill informera er om att det pågår ett akut reparationsarbete på grund av en betydande fjärrvärmeläcka. Arbetet inleddes tisdagen den 18 juni och beräknas vara klart kl. 20.00 fredagen den 28 juni.

SEOM försöker minimera störningar i fjärrvärmeleveransen, men det finns dock en risk att vi ibland endast får ljummet vatten i kranen och att vattentemperaturen kan vara ojämn under reparationsperioden.

Ni kan följa de senaste uppdateringarna och eventuella ändringar i tidsplanen på driftinformationen på seom.se.