Vill du vara med och påverka i vår bostadsrättsförening?

Vi i Brf Platåns valberedning vill ha kontakt med dig som vill engagera dig i vår styrelse.

Att vara styrelseledamot är ett väldigt viktigt och ansvarsfullt uppdrag som innebär att du är med och arbetar för att utveckla och underhålla våra fastigheter och mark. Det innebär också att vara med och företräda alla medlemmarna och arbeta för föreningens bästa.

Styrelsen sammanträder ca 14 gånger per år, samt har därtill möten i olika arbetsgrupper löpande under året. En heldag viks även till årlig underhållsbesiktning tillsammans med revisorerna. En stor del av styrelsearbetet består även av daglig mailkorrespondens gällande frågor som rör föreningens löpande verksamhet samt frågor från boende.

Valberedningen söker dig som är intresserad av styrelsearbetet och som har tid över att engagera dig i ett viktigt och roligt uppdrag för att allas vår boendemiljö ska vara den bästa.

Det är av yttersta vikt att föreningen har en styrelse, utan styrelse kan bostadsrättsföreningen inte existera. Valberedningens uppgift är att se till att föreningen har en väl fungerande styrelse med rätt sammansättning.

Ta kontakt med någon av oss i valberedningen så berättar vi mer om vad styrelsearbetet innebär. Våra kontaktuppgifter hittar du på brfplatan.se.

Ann-Christine Sundén, Maj Sjöberg och Ivan Erixon