Varning för bedrägerier

Varning för bedrägerier när elstöd ska betalas ut. LÄGG PÅ LUREN om någon ringer och säger att de vill hjälpa dig med att få elstödet utbetalt.

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig och be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd.

Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.