Styrelsen informerar – april 2023

April 2023

Innehåll

 • Hemsidan
 • Kontaktuppgifter
 • Porttavlorna
 • Valberedningen hälsar
 • Årsstämman 2023
 • Injustering av värmesystem
 • Vad du kan göra om du blir störd
 • Bilpool har startat på Platån
 • Besöksparkering planeras
 • Avgiftshöjningar för garage
 • Solceller
 • Sopkunskap – mobil återvinningscentral stannar i Edsberg
 • Ventilation
 • Bastu och energiläget
 • Grannsamverkan
 • App för att öppna portdörrar
 • Källarförråd

Hemsidan

Hemsidan: www.brfplatan.se

Kontaktuppgifter

VIKTIGT! Om du inte ännu har gjort det, så logga in på HSB-portalen och uppdatera dina kontaktuppgifter med mobilnummer och mejladress för att inte missa viktiga meddelanden från föreningen eller HSB! (Föreningen har inget eget register för kontaktuppgifter.) För att logga in, gå till https://mitthsb.hsb.se/  och logga in med BankID eller användarnamn & lösenord. När du har loggat in så klicka på ”Mina sidor” längst upp till höger och därefter på ”Min profil” i listen som du nu har längst upp på sidan.

Porttavlorna

Vi rekommenderar er att regelbundet kika på informationen på porttavlorna. Det är där man snabbast får information och nyheter. Vid viktiga nyheter kommer vi att byta färg på bakgrunden.

Valberedningen hälsar

Vill du vara med och påverka i vår bostadsrättsförening? Brf Platåns valberedning vill ha kontakt med dig som vill engagera dig i vår styrelse. Att vara styrelseledamot är ett väldigt viktigt och ansvarsfullt uppdrag som innebär att du är med och arbetar för att utveckla och underhålla våra fastigheter och mark. Det innebär också att vara med och företräda alla medlemmarna och arbeta för föreningens bästa. 

Läs mer på Platåns hemsida: Vill du vara med och påverka i vår bostadsrättsförening? 

Årsstämman 2023

Ordinarie föreningsstämma 2023 kommer att hållas onsdagen den 31 maj. Kallelse och sedvanliga handlingar kommer att skickas ut i andra veckan i maj.

Många intressanta motioner lämnades in före deadline 31 januari. Det är riktigt bra att medlemmar är aktiva och bryr sig om sin förening och sitt grannskap. Styrelsen granskar förslagen noggrant och överväger vilka som är genomförbara. Svaren kommer som vanligt att publiceras i samband med årsstämman. 

Injustering av värmesystem

Arbetet med vårt värmesystem, som i våras blev framskjutet på grund av komponentbrist, ska nu starta i början av maj och pågå ända till september-2023. Slitna delar behöver bytas ut, bland annat ventil och termostat på alla element. Arbetet kräver att man besöker alla lägenheter 3 gånger under projektets gång.  Det är mycket viktigt att det kan göras som planerat. Mer detaljerad information med tidtabell kommer att delas ut och göras tillgänglig på hemsidan (Injustering av värmesystem) inom kort. 

Syftet med projektet är, förutom nödvändigt underhåll, att effektivisera värmesystemet och på så sätt minska våra uppvärmningskostnader. 

Vad du kan göra om du blir störd

Vår förening har nu anslutit sig till en störningsjour. Störningsjouren är en akutverksamhet nattetid. Jouren konstaterar störningar (bråk, hög musik etc), tar kontakt med den störande och gör denne uppmärksammad på att han/hon stör. Vid behov ringer jouren polisen. Alla detaljer är ännu inte klara, så mer instruktioner om hur denna tjänst fungerar kommer inom kort att finnas på hemsidan (Störningjour) och porttavlorna. 

Det är inte meningen att förbjuda fester helt och hållet, bara orimliga störningar. Som tidigare är det schysst mot grannar att sätta upp en lapp i trappuppgången om att du ska anordna en fest. 

I de flesta fall orsakas dock störningen av annat än sådana akuta situationer där störningsjouren kan vara till hjälp. Då gäller det att: 

 1. Om det är möjligt, börja med att ta kontakt med den som du anser stör. I många fall går det att hitta en gemensam lösning på problemet.
 2. Om störningarna fortsätter, upprätta en så kallad störningslogg. Där registrerar du klockslag, datum, beskrivning av störningen och under hur lång tid störningen pågick vid varje tillfälle. Detta underlättar för styrelsen att hantera ärendet.
 3. Mejla störningsloggen till styrelsen@brfplatan.se eller stoppa papperet med loggen i Fastighetskontorets brevlåda adresserat till styrelsen. Varje störning blir hanterad av styrelsen alternativt fastighetskontoret utefter vad som har hänt.

Det är inte självklart vad som kan klassas som störning. I ett flerfamiljshus förväntas man tåla ljud som tillhör det normala vardagslivet. Man ska dock kunna sova ostört under nattetid. Läs mer på HSBs hemsida: Vad är störningar? 

Bilpool har startat på Platån

En parkeringsplats i närheten av fastighetskontoret, Flintlåsvägen 18, är nu reserverad för bilpoolföretaget Kinto Share. En kombibil (Toyota Corolla TS) har ställts ut där. Bilpool kan vara ett alternativ om du behöver en bil tillfälligt, för du bara betalar för bilen då du använder den. Boende på Platån får en rabatt på 200kr genom att ange koden Brfplatan200. Läs mer på företagets hemsida: Kinto Share 

Besöksparkering planeras

Som många av oss har märkt, har det ofta varit svårt för våra besökare att hitta en parkeringsplats. Planen är nu att i samarbete med Aimo Park skapa ett 15-tal nya parkeringsplatser för våra besökare. Föreningen har inga kostnader för detta, men ska inte heller räkna med några intäkter. Den som vill parkera betalar, startar och avslutar en parkering med appen Aimo eller genom att skicka ett SMS. Hemtjänstens och hemsjukvårdens fordon med synligt tillstånd i vindrutan får stå på dessa platser utan avgift. De nya parkeringsrutorna ska målas och skyltas senare på våren när vädret tillåter och sanden har sopats bort.

Avgiftshöjningar för garage 

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för garagen med 150 kr i månaden från och med 1a juli 2023. Anledningen till höjningarna är att avgifterna inte har höjts på många år trots förbättringsåtgärder (bland annat fjärrstyrda garageportar) och ökade driftkostnader.

Solceller

Förberedelserna för att skaffa solceller är i full gång, men det finns fortfarande en hel del att utreda. Vilken storlek på anläggning skulle vara lämpligast? Vilka fastigheter är mest lämpliga att ha solceller, och klarar deras tak av den extra vikten? Kan el lagras? Hur kan den producerade elen distribueras mellan husen? Ska fastighetselen kopplas ihop med lägenheternas el och hur gör man det på bästa sätt? Eftersom solel kommer att överföras mellan flerbostadshus krävs dessutom tillstånd från Energimarknadsinspektionen. 

Sopkunskap – mobil återvinningscentral stannar i Edsberg

Det har blivit lättare att bli av med målarburkar och liknande och även lämna in saker till återanvändning. Sollentunas mobila återvinningscentral (ÅVC), som regelbundet stannar på vissa platser i kommunen, stannar fr o m januari i år även i Edsberg. 

Till den mobila ÅVCn kan du lämna mindre mängder av: 

 • Farligt avfall som lim, sprayburkar, insektsmedel, nagellack, färg, lösningsmedel, propplösare, bilbatterier, olja och färgrester. OBS. farligt avfall får inte lämnas på Platåns grovsoputrymme eller miljörum! 
 • Återbruk (t ex böcker, husgeråd, leksaker) 
 • Textilier och kläder till återanvändning 

Du måste själv ordna bortforsling till en återvinningscentral:  Mobila ÅVC tar inte emot: däck, impregnerat trä, gips, asbest, sten eller betong. Dessa får inte heller lämnas på Platåns grovsoputrymme eller miljörum! 

Hagby återvinningscentral i Täby och Smedby återvinningscentral i Upplands Väsby är närmast till Sollentuna. Läs mer på SEOMs hemsida: Återvinningscentraler 

Den mobila återvinningscentral stannar i Edsberg (Skyttevägen 24A, bakom butikerna) enligt nedan:

DatumTid
15 april    11.00-14.00 
17 juni   11.00-14.00 
8 juli 11.00-14.00 
5 augusti 11.00-14.00 
2 september  11.00-14.00 
14 oktober   11.00-14.00 
11 november  11.00-14.00 
9 december 11.00-14.00 

Ventilation

Nu har ventilationen i våra hus kontrollerats och flera saker har justerats och rättats. Bland annat avslöjade den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) att många hade missat att byta ventilfilter. Ett annat exempel på fel som upptäcktes var fel typ eller felaktigt installerade köksfläktar. 

Filterbyte  

Bakom elementen i sovrum och vardagsrum sitter ett ventilationsdon som ger bostaden ren och förvärmd friskluft. I varje luftdon finns ett filter som måste bytas regelbundet, då ett hårt smutsat filter hindrar det viktiga tillflödet av friskluft. Filtret kan dammsugas men rekommendationen är att det byts mot nytt vartannat år. Föreningen står för filter, fråga Fastighetskontoret. Det är inte svårt att byta filter, här hittar du instruktionerna:   Drift och underhåll för dina nya fönster 

Köksfläkt  

Om du planerar att installera en köksfläkt, kontrollera först vilken typ av fläkt som är tillåten i huset där du bor. Detta är viktigt för att inte störa ventilationen hos dina grannar. Instruktionerna hittar du på Platåns hemsida: Installation av köksfläkt 

Bastu och energiläget

Goda nyheter för alla som saknat bastubad: bastun kan användas igen! Bastun stängdes i oktober som en tillfällig åtgärd att spara el. Energisituationen i Sverige var då så ansträngd att det fanns risk att elen inte skulle räcka till. Läget har nu förbättrats något och vi bedömer att det är möjligt att avskaffa bastuförbudet.  (Läs mer Energimyndigheten: Sveriges energiläge.) 

Även om läget inte är så kritiskt som några månader sedan, alla problem är fortfarande inte lösta. Energimyndigheten uppmanar fortsatt till att spara el. Det har visat sig att vi här på Platån kan: föreningens elförbrukning i december 2022 var 13% lägre än december 2021. 

Läs på Energimyndighetens hemsida varför vi ska använda mindre el: Frågor och svar om energiläget 

Grannsamverkan

Grannsamverkan i vår förening är nu i full gång och planerar olika aktiviteter. Syftet med verksamheten är att genom ökad uppmärksamhet från de boende öka tryggheten och därmed trivseln i vårt bostadsområde. Är du intresserad av att vara med? Skicka din intresseanmälan med namn och kontaktuppgifter (adress och telefon) via e-post till grannsamverkan@brfplatan.se eller i brevform på fastighetskontorets brevlåda. 

Läs mer här: Platåns hemsida Grannsamverkan  eller Detta är Grannsamverkan

App för att öppna portdörrar 

Snart behöver du inte längre lämna ut din portkod till folk du inte känner, till t ex matleverantörer eller motsvarande. Det blir nämligen möjligt att öppna portdörren med hjälp av en app i mobiltelefonen. Appen heter RCO Access och du loggar in på den på samma sätt som när du bokar en tvättstuga. Den är inte i bruk ännu, och mer information om hur och när du kan aktivera den kommer senare. Portkoderna kommer fortfarande att användas, den nya applikationen är ett annat alternativt sätt att öppna portdörren. Vi hoppas på detta sätt kunna minska risken att portkoder kommer på avvägar och att obehöriga därför lyckas ta sig in i husen. 

Källarförråd 

 Tre saker om ditt källarförråd du kanske inte tänkt på: 

 • I flerfamiljshus får man inte förvara brandfarliga vätskor i vanliga källarförråd. Brandfarliga vätskor kan orsaka brand eller förvärra en redan uppkommen brand. Exempel på brandfarliga vätskor är tändvätska, lösningsmedel, koncentrerad spolarvätska eller bränslen för spritkök. Läs mer på MSBs hemsida: Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö  
 • Det är inte tillåtet att sätta upp insynsskydd, dvs täta väggar eller skärmar som hindrar all insyn till förrådet. Sådana väggar blockerar ljusinsläpp och förhindrar fastighetsskötarna att kontrollera rör i taket. Det blir också svårare att upptäcka eventuella brandfarliga varor i förråden.  
 • Med tiden brukar ett tjockt lager av damm samlas i källarförråd, speciellt om de sällan används. Problemet är att detta damm också åker ut i korridorerna och får källaren att se ut som om den inte har städats på länge, trots att städarna precis har städat golven ordentligt. Av den anledningen rekommenderar vi att du då och då dammsuger ditt källarförråd.