Styrelsen informerar – oktober

Oktober 2023

Innehåll

 • Hemsidan
 • Kontaktuppgifter
 • Porttavlorna
 • Träff med styrelsen 
 • Platådagen
 • Gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD-el) – vad är det?   
 • Arbeten med värmesystemet 
 • Cykelrumsrensning
 • Besöksparkeringar
 • Du som renoverar – kablar och uttag, vattenstängning 
 • Vägglöss 
 • Nya sopluckor 
 • Sopkunskap – sortering och återvinning 

Hemsidan

Hemsidan: www.brfplatan.se

Kontaktuppgifter

VIKTIGT! Om du inte ännu har gjort det, så logga in på HSB-portalen och uppdatera dina kontaktuppgifter med mobilnummer och mejladress för att inte missa viktiga meddelanden från föreningen eller HSB! (Föreningen har inget eget register för kontaktuppgifter.) För att logga in, gå till https://mitthsb.hsb.se/  och logga in med BankID eller användarnamn & lösenord. När du har loggat in så klicka på ”Mina sidor” längst upp till höger och därefter på ”Min profil” i listan som du nu har längst upp på sidan.

Porttavlorna

Vi rekommenderar er att regelbundet kika på informationen på porttavlorna. Det är där man snabbast får information och nyheter. Vid viktiga nyheter kommer vi att byta färg på bakgrunden.


Träff med styrelsen 

Till dem som är intresserade av att träffa styrelsen över en fika, erbjuds snart möjlighet till det. Träffen kommer inte att ha en förutbestämd agenda, utan vår mening är att diskutera de frågor som deltagarna tar upp. 

Datum och tid: söndagen den 19 november kl. 14 – 16 

Plats: Platåns föreningslokal, Flintlåsvägen 3 

Välkomna! 


Platådagen

Lördagen den 2 september var det dags för vår årliga föreningsdag, Platådagen. Alla boende på Platån var välkomna att delta. Väderprognoserna ett par dagar innan evenemanget såg dystra ut och höll oss arrangörer i spänning. Som tur var blev det dock hyfsat bra väder och aktiviteterna som ponnyridning, ansiktsmålning och tipspromenad kunde genomföras enligt planerna.  

Årets tema var tudelat. Ett tema var grannsamverkan, där meningen är att alla medlemmar hjälps åt för att bibehålla trivsel på Platån. Ett annat tema var information om IMD-el (se nedan). 

Viktigast var dock trivsam samvaro. Fika och trevliga pratstunder tillsammans med grannarna. Många passade också på att prata med styrelsen. Tack vare volontärerna som hjälpte till med olika aktiviteter, fick styrelsen utrymme att möta boende och få till många kreativa och givande dialoger kring vårt arbete och kring förbättringsförslag. Stor tack till volontärerna och även till alla som kom och gjorde Platådagen till en lyckad dag! 

Bilder från Platådagen 2023

Gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD-el) – vad är det?  

I enlighet med stämmans beslut (föreningsstämma 2023) håller styrelsen på att utreda möjligheten att genomföra en gemensam elupphandling.  

Gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD-el) betyder att el köps in gemensamt, men föreningen mäter den individuella förbrukningen per lägenhet och debiterar denna elförbrukning. Syftet med införandet av IMD-el är att sänka elkostnaderna för föreningen och föreningens medlemmar. Ett gemensamt elavtal sänker fasta kostnader då nätbolaget tar ut bara en nätavgift i stället för en nätavgift per lägenhet. Föreningen kan eventuellt också få ett lägre pris per kWh än en enskild medlem. 

Om vi installerar solceller, är gemensam el en förutsättning för att kunna använda egenproducerad solel både till medlemmars hushållsel och fastighetsel. 

Läs mer på Platåns hemsida: Information om gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD) 


Arbeten med värmesystemet 

Fastighetskontoret och styrelsen tackar boende för samarbetet kring ventilprojektet. Tack vare det goda samarbetet kunde projektet genomföras i stort sett enligt tidsplanen. Ventilprojektet är nu i sitt slutskede. Det finns dock kvar en hel del justeringar och att hitta lösningar på problem som uppstått under projektets gång.  De nya termostaterna är något längre än de gamla, vilket har visat sig vara ett problem i vissa lägenheter, särskilt ombyggda kök. För att vi ska få förväntad nytta av bytet av ventiler och termostater måste termostaterna installeras i alla element. 

Så här ska dina element fungera 

Termostatens uppgift är att hålla temperaturen konstant i lägenheten. Termostaten stängs av när en viss temperatur har uppnåtts och slås på igen när temperaturen har sjunkit ner igen.  Det behöver alltså inte vara något fel med ditt element om det är kallt, utan termostaten stryper värmen till elementet när temperaturen redan är rätt i lägenheten 

Om elementet däremot inte blir varmt trots att termostaten är på max och rumstemperaturen är mycket under 21 grader, då är det något som är fel. Likaså om elementet inte svalnar, trots att du har vridit termostaten till noll. Kontakta då fastighetskontoret. Om det kommer susande ljud från något element räcker det oftast att vrida termostatvredet lite neråt, för att ljudet ska upphöra. 


Cykelrumsrensning

Den välbehövliga cykelrumsrensningen som vi skrev om i förra Styrelsen informerar, startar 2 november. Detaljerad information delas då ut till boende. Cykelrumsrensningen görs i samarbete med företaget EasyRecycling. Företaget är specialiserat på cykelåtervinning och återbruk av cyklar. 


Besöksparkeringar

Som styrelsen har informerat tidigare, har föreningen nu anlagt totalt 14 besöksparkeringar runt om på Platån. Betalning sker genom Aimos app eller SMS, instruktionerna finns på skyltarna vid besöksparkeringsplatserna

Parkering är tillåtet alla tider och dagar, men avgiftsplikt gäller. 

Parkeringsavgifter:
1 timme – 14 kr
24 timmar – 84 kr
(I priserna ingår en serviceavgift på 4 kr)

Ladda ner Aimo-appen: https://app.aimoap 


Du som renoverar – kablar och uttag, vattenstängning   

På förekommen anledning vill vi påminna om att:  

 • Det är inte tillåtet att modifiera kabel-tv-nätet, dra om ledningar eller ändra uttag i sin bostad, för detta kan störa grannarnas tv och internet. Om så sker, är den som har orsakat skadan skyldig att betala kostnaderna för reparationen. 
 • Vid behov av vattenavstängning ta kontakt med fastighetskontoret senast dagen före avstängningen. Avstängningar längre än 30 minuter måste aviseras till alla berörda lägenheter minst dagen innan. Det är absolut förbjudet att försöka stänga av vattnet i huset själv. 

Vägglöss 

De senaste decennierna har vägglöss blivit vanliga igen, förmodligen på grund av ökat resande och att de blivit resistenta mot olika bekämpningsmedel. Tyvärr har de även hittat till vårt bostadsområde, som tur är dock i mycket begränsad omfattning. 

Vägglöss är obehagliga för dem som drabbas. Det är dock tröstande att veta att de inte är farliga. De sprider inga sjukdomar. Betten påminner om myggbett, men kan variera beroende på hur känslig man är. Vägglöss kan ofta vara svåra att upptäcka eftersom de är nattaktiva och under dagen gömmer sig i trånga utrymmen. Man kan se spår efter deras avföring i form av svarta prickar. 

Om du råkat ut för detta måste du omedelbart kontakta ett saneringsföretag. Vår bostadsrättsförening har inbyggt skydd/åtgärd i vår försäkring med Trygg-Hansa. Detta hanteras av saneringsföretaget Nomor och är utan självrisk för boende och föreningen. Kontakten med Nomor sköter boende själva (tel. 0771-122 300 eller kontakformulär https://nomor.se/se/kontakt/), men informera fastighetskontoret om detta. 

Läs mer: Sanering av vägglöss (Nomor)


Nya sopluckor

Sopluckor på våra sopkärl för hushållssopor och matavfall har varit svåra att stänga och därför ofta varit öppna. Detta har resulterat i att fåglar eller till och med råttor kan ha tagit sig in i soptunnorna. Av denna anledning byts nu luckorna ut mot sådana som stänger av sig själva. 


Grannsamverkan

Grannsamverkan hälsar: 

 • När du ändå är ute och går på Platån, passa på att hålla ögonen öppna om våra portar är ordentligt stängda. Det håller oinbjudna gäster borta. 
 • Om du av en händelse råkar se klotter eller om något gått sönder, meddela fastighetskontoret så hjälper de till att åtgärda felet.  
 • Du når fastighetskontoret på platan@brfplatan.se eller på fastighetskontorets öppettider.  
 • Häng gärna med på en trygghetsvandring på Platån. Det är ett gyllene tillfälle att gemensamt överblicka vårt trevliga bostadsområde. Kontakta grannsamverkan på grannsamverkan@brfplatan.se så får du veta mer. 

 


Sopkunskap – sortering och återvinning 

Visste du att inget annat än förpackningar får slängas i återvinningskärl för plast, papper, glas och metall? Leksaker, förvaringslådor och andra saker som inte är förpackningar sorteras som hushållssopor/grovsopor (beroende på storlek). Trasiga dricksglas eller vaser är inte heller förpackningar och ska inte slängas i glasinsamling.  Skälet till det här är lagen om producentansvar som gäller för vissa produkter, såsom förpackningar. Syftet med ansvaret är att den som bidrar till ett miljöproblem också ska bidra till lösningarna. Detta innebär att förpackningsproducenterna betalar och ansvarar för att förpackningsavfallet återvinns. Deras återvinningsprocesser är inte anpassade för annan sort av föremål. Andra produkter som omfattas av producentansvar och samlas in separat är bland annat batterier, elutrustning och läkemedel (lämna dina överblivna läkemedel på ett apotek). 

Läs mer om producentansvaret på Naturvårdsverket: Producentansvar – från resurser i avfall till cirkulär ekonomi  

Vid årsskiftet 2024 kommer ett flertal nya regler för förpackningsavfallsinsamling att börja gälla. Kommunerna ska ta över insamlingen, fast fortfarande betalar förpackningsproducenterna återvinningen. Även så kallad fastighetsnära insamling ska införas senast 1 januari 2027. 

Vad detta innebär för vår bostadsrättsförening och hur vi arbetar med vår avfallshantering, är inte helt klart än, men kan betyda krav på nya eller ombyggnation av befintliga avfallsutrymmen. 

Läs mer om fastighetsnära insamling på Förpackningsinsamlingens (FTI) hemsida: Fastighetsnära insamling