Senaste Styrelsen informerar

Juli 2022

Innehåll

 • Hemsidan
 • Kontaktuppgifter
 • Porttavlorna
 • Årsstämman
 • Platådagen
 • Injustering värmesystem framflyttat
 • Uppgraderat avtal med Tele2 (fd. Com Hem)
 • Grillplatser
 • Hundar och katter i vår park
 • Störningar
 • Varning för bedragare
 • Parkering och körning utanför portarna
 • Sopkunskap
 • Bokning via app efter tjänsteleverantörsbytet
 • Laddstolpar

Hemsidan

Hemsidan: www.brfplatan.se

Kontaktuppgifter

VIKTIGT! Om du inte ännu har gjort det, så logga in på HSB-portalen och uppdatera dina kontaktuppgifter med mobilnummer och mejladress för att inte missa viktiga meddelanden från föreningen eller HSB! (Föreningen har inget eget register för kontaktuppgifter.) För att logga in, gå till https://mitthsb.hsb.se/  och logga in med BankID eller användarnamn & lösenord. När du har loggat in så klicka på ”Mina sidor” längst upp till höger och därefter på ”Min profil” i listen som du nu har längst upp på sidan.

Porttavlorna

Vi rekommenderar er att regelbundet kika på informationen på porttavlorna. Det är där man snabbast får information och nyheter. Vid viktiga nyheter kommer vi att byta färg på bakgrunden.

Årsstämman

Årets ordinarie föreningsstämma genomfördes tisdagen den 21 juni. Antalet röstberättigade uppgick till 44 st. Nya styrelsemedlemmar valdes in och vi välkomnar Birger Arvidsson, Jakob Edestav och Vivi-Anne Blomgren till styrelsen. Vi tackade samtidigt de avgående ledamöterna. Björn Borg, vice ordförande, slutade efter hela 15 år i styrelsen och han har med stort engagemang arbetat för föreningen. Han ersätts av Charlotta Lamin som varit med i styrelsen i ett år och nu valdes till vice ordförande. Vi tackade även Solveig Edlund för sitt år i styrelsen. 

Vill ni läsa protokollet så finns det för påseende på fastighetsexpeditionen. 

Platådagen

Efter två års inställda evenemang är vi nu glada över att återigen kunna arrangera vår gemensamma föreningsdag, Platådagen, i slutet av sommaren. Årets datum är satt till den 3:e september. Du kommer att få mer information på hemsidan och i din port senare under sommaren, men spara datumet. Aktiviteter för hela familjen, lite mat och trevlig samvaro är planerad. För att lyckas med detta skulle vi dock behöva frivilliga medhjälpare. Om du är intresserad av att hjälpa till, vänligen kontakta Fastighetskontoret. En loppis är också inplanerad. Det finns ett begränsat antal försäljningsplatser tillgängliga, så om du är intresserad, boka din plats i tid genom att kontakta Fastighetskontoret.

Injustering värmesystem framflyttat

Arbetena som var planerade att utföras denna sommar kan tyvärr inte genomföras som planerat, då entreprenörerna har drabbats av brist på komponenter. Arbetena är beräknade att starta i stället i maj 2023. Mer information om den nya tidplanen kommer att distribueras till alla boende under våren 2023. Syftet med injusteringsprojektet är att effektivisera vårt värmesystem och därmed spara energi och minska våra uppvärmningskostnader. Arbetet måste genomföras sommartid när uppvärmningsbehovet är minimalt.

Uppgraderat avtal med Tele2 (fd. Com Hem)

Föreningens gruppavtal med Tele2 kommer att ändras från och med 2022-10-01. Bredbandet blir uppgraderat från 100 Mbit till 250 Mbit som standard och även utbudet av TV-kanaler kommer att ändras något. Båda dessa tjänster ingår i månadsavgiften, men har du valt ännu högre hastighet eller andra TV-paket så betalar du bara mellanskillnaden.

Obs. ditt bredband och TV-kanaler ändras inte automatiskt utan du behöver själv kontakta Tele2 om du vill få tillgång till de nya tjänsterna. Föreningen rekommenderar att du uppgraderar till det nya avtalet. Kontakta Tele2 på telefon 90 222 senast 2022-08-31 för att få tillgång till de nya tjänsterna till 2022-10-01. Har du äldre utrustning har du eventuellt möjlighet att få ny utrustning (router, digitalbox, tv-modul för HD) kostnadsfritt. Tele2 avgör om du behöver och har rätt till ny utrustning. Genom att logga in på Mitt Tele2 på tele2.se kan du läsa mer om dina abonnemang och välja TV-kanaler. Vill du behålla din nuvarande abonnemang (Digital-TV 8 Favoriter och Bredband 100/10) fortlöper den som vanligt även efter 2022-10-01. Kontakta dock Tele2 för mer information om hur den förändrade gruppavtalsrabatten påverkar priset på din nuvarande tjänst om du har valt kanaler som inte ingår i det nya utbudet. Har du frågor kontakta i första hand Tele2 på 90 222 och i andra hand fastighetskontoret.

Grillplatser

Sommaren är inte över än, så passa på och leta upp någon av föreningens grillplatser för att njuta av dina grillade favoriträtter ute i det gröna. Grillplatserna är avsedda för alla boende i bostadsrättsföreningen och det är först till kvarn som gäller. På grund av större risk för brand och störande rök, är det förbjudet att grilla någon annanstans än på våra grillplatser! Våra grillplatser är nämligen utformade för att minimera risken för brandspridning och störande rök. Grillplatserna har ett brandsäkert underlag och de är placerade så att störande matos och rök inte skulle spridas till lägenheter. Tänk på att du som tänder elden är dock alltid ansvarig för den. Om det är mycket torrt, ta med en dunk/hink med vatten för att kunna släcka snabbt om så skulle behövas. Engångsgrillar utgör en stor brandrisk och får därför absolut inte användas inom vårt område, inte ens på våra grillplatser.

Hundar och katter i vår park

Styrelsen har fått klagomål om hundar och katter som uträttar sina behov i vår park. Vårt vackra grönområde och våra lekplatser är till för lek och rekreation och där ska hundarna givetvis inte rastas. Det inte heller tillåtet att låta katter springa löst på vårt område. Tänk också på att ta hänsyn till dem som är rädda för hundar eller allergiska. Vi har däremot en perfekt slinga för att rasta hundar utanför staketen där våra bilar står parkerade. Här röjs sly och det hålls efter löpande för att den skall vara tillgänglig så stor del av året som möjligt. Styrelsen ska se över skyltningen, så att det ska vara tydligt vad som gäller.

Störningar

Enligt föreningsstämmans beslut kommer styrelsen att utreda möjlighet att ansluta sig till en störningsjour eller införa tydligare rutiner med handlingsplan för störningar. Detta ska vara klart vid slutet av året.

Nuvarande rutiner, om du blir störd:

 1. Om det är möjligt, börja med att ta kontakt med den som du anser stör. I många fall går det att hitta en gemensam lösning på problemet.
 2. Om störningarna fortsätter, upprätta en så kallad störningslogg. Där registrerar du klockslag, datum, beskrivning av störningen och under hur lång tid störningen pågick vid varje tillfälle. Detta underlättar för styrelsen att hantera ärendet.
 3. Mejla störningsloggen till styrelsen@brfplatan.se eller stoppa papperet med loggen i  Fastighetskontorets brevlåda adresserat till styrelsen.

Varje störning blir hanterad av styrelsen alternativt fastighetskontoret utefter vad som har hänt och vad som har gjorts innan informationen nått styrelsen.

Detta gälle enligt våra ordningsregler:

 • Mellan kl. 22.00–07.00 måndag till fredag och kl. 23.00–09.00 lördag till söndag undviker vi störande ljud. Informera dina grannar i god tid, om du skall ha fest.
 • Bygg- och hantverksarbete, som att hamra, spika, borra eller dylikt, är bara tillåtet mellan kl. 08.00-17.00 vardagar samt veckoslut mellan kl. 10.00 – 17.00. Under allmänna helgdagar är inget bygg- och hantverksarbete tillåtet.

Läs mer på HSBs hemsida: Vad är störningar?

Varning för bedragare

Släpp inte in okända i porten när du går in eller ut. Bra att ha ett öga på porten tills den är stängd så ingen smiter in. Om du är osäker, släpp inte in okända personer i lägenheten. Om någon säger sig vara polis, men du är misstänksam, kontakta 114 14 för att komma till växeln och kontrollera detta. Är det personal från någon annan myndighet eller företag ringer du deras växel för att ta reda på om det stämmer. 

Kontakta fastighetsskötare om du misstänker något.  Om ett brott pågår eller redan skett ring alltid omedelbart 112. För alla övriga polisärenden ring 114 14. 

Parkering och körning utanför portarna

För boendes trevnad och trygghet gäller parkeringsförbud inom föreningens område. Det är dock tillåtet att köra ända fram till entréportarna och parkera högst 10 minuter för att släppa av/hämta upp de som har svårighet att gå eller för att lasta ur tungt som inte kan bäras från parkeringen. Det är inte heller tillåtet för hantverkare att parkera bilarna utanför portarna annat än för lastning och lossning. Parkeringsövervakning inom föreningen sköts av Aimo Park. Ring 0771-969000 för att anmäla felparkerade fordon.

Om du måste köra på föreningens område visa hänsyn mot boende. Tomgångskörning är förbjuden. På våra gångvägar framför portarna gäller gångfart, d.v.s. max 7 km/h.

Sopkunskap

Bild Juuso Lehtilä

Vik ihop och platta till

Det behöver inte bli överfullt i pappersåtervinningen. Vik ihop och platta till dina pappersförpackningar, så tar dem betydligt mindre plats. Stilen får du välja fritt: du kan hoppa på dem, skära sönder dem, vika ihop dem…Kom ihåg att ta ut all plast och frigolit och lägg dem i behållaren för plastförpackningar innan du plattar.

En ny container för pappersförpackningar är beställd. I väntan på den lämna pappersförpackningar och tidningar i första hand i de stora containrarna på korsningen Flintlåsvägen och Lodvägen.

Oönskade sopor

Vi vill också påminna att det inte är tillåtet att ta med sig sopor som uppkommit på andra ställen och slänga dem i föreningens sopkärl. Du kan t.ex. inte ta med dig  soporna  från  landstället  eller  din arbetsplats och slänga dem när du kommer hem.

Bokning via app efter tjänsteleverantörsbytet

Efter bytet av tjänsteleverantör i april fungerar inte den tidigare bokningsappen i telefon längre. Om du inte ännu har gjort det så konfigurera om appen i telefon för att kunna boka tvättstuga eller bastu via telefon. Enklast är att ta bort appen och sedan installera om den. Instruktionerna  hittar du här: http://brfplatan.se/boende/boka/.

Laddstolpar

För att skapa förutsättningar för en bättre miljö har Brf Platån redan tidigare investerat i laddplatser med hjälp av Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Antalet elbilar/laddhybrider ökar dock snabbt och därför är nu installation av nya laddplatser på gång.  Innehavaren av laddplatsen betalar för den el som förbrukas till självkostnadspris. Kontakta fastighetskontoret om du är intresserad.

Trevlig sommar!

Sidan senast uppdaterad