Störningsjour

Vår förening har anslutit sig till en störningsjour, Säkerhet Ordningsbevakning SOB AB . Störningsjouren är en akutverksamhet nattetid. Jouren konstaterar störningar (bråk, hög musik etc), tar kontakt med den störande och gör denne uppmärksammad på att han/hon stör. Vid behov ringer jouren polisen.

Läs mer om hur störningsjouren fungerar: Störningar