Släpp inte in okända / Never let an unknown inside

Det har nyligen varit inbrott i en lägenhet där förövarna med största sannolikhet blivit insläppta i porten eller så har de stått utanför när någon gått ut och fångat dörren innan den går i lås.
Det är viktigt att alla säkerställer att dörren går i lås när man går in och ut genom entrédörren och källardörrarna.

Om inte dörren går igen ordentligt så är det mycket viktigt att ni anmäler detta till fastighetskontoret.

Recently there was a burglary in an apartment where the perpetrators most likely was let in or was guarding the door and caught it before the door locked.
It’s very important that everyone makes sure the entrance door closes properly when you enter och exit the entrance or basement doors.

If the door doesn’t lock, please report this to fastighetskontoret.