Radonmätningarna 2021-2022

Bakgrund

Som fastighetsägare så måste man var 10:e år göra en radonmätning. Denna görs enligt Strålsäkerhetsmyndighetens och Sollentuna kommuns rekommendation gällande vilka och hur många lägenheter som behöver mätas för att få ett samlat resultat. Vi har mätt i mer än 160 lägenheter fördelat över våra fastigheter, olika typer av lägenheter, olika våningsplan med mera.

Dessa mätningar har vi nu skickat in för analys och sedan vidare till kommunen som är tillsynsmyndighet för bland annat radon i lägenheter. De har godkänt vår mätning.

Resultat

Resultatet är stor förbättring sedan förra mätningen för ca: 10 år sedan, då hade nästan 40% förhöjda värden. Idag är det mindre än 7 % som har förhöjda värden. Alla som har ett värde på 200 bq/m3 (som är gränsvärdet för radon för bostäder) och över har fått information om detta och där undersöker vi nu hur vi på bästa sätt kan få ner dessa värden. Så om du inte fått något brev angående höga radonvärden så ligger du under gränsen.

En stor anledning till att vi fått ner värdena är fönsterbytet och den nya ventilationen som har haft förväntad effekt.