Platådagen 3 september 2022

Efter två års inställda evenemang kunde vi återigen arrangera vår gemensamma föreningsdag, Platådagen den 3:e september.  Platsen var som vanligt stora parken mellan Flintlåsvägen och Lodvägen.  Programmet innehöll aktiviteter för hela familjen, som ponnyridning, tipspromenad, loppis och naturligtvis också lite mat och trevlig samvaro.

Tipspromenad

Temat för tipspromenaden i år var sophantering. Vi hade separata frågor för barn och vuxna, men så att en öppen fråga var gemensam för båda: ”Skriv ditt bästa miljötips”. Denna fråga var en tävlingsfråga för vuxna. Vinnaren valdes i samarbete med SEOM.
Många vuxna hade goda kunskaper om avfallsfrågor. Tre deltagare fick allt rätt på flervalsfrågorna. Det var glädjande att se att alla deltagare visste hur man hanterar farligt avfall och nästan alla visste att vi här på Platån har speciell plats för elektronikavfall. Frågan om matavfall och biogas visade sig vara den svåraste. 37 vuxna och 25 barn deltog

Se rätta svaren här:

Platådagen 2022 Tipspromenad – vuxen

Platådagen 2022 Tipspromenad – Barn

Skriv ditt bästa miljötips

Barn
Tio av femton av barnens tips handlade om nedskräpning. Ett intressant förslag var: ”Att ha en speciell dag varje månad där alla hjälps åt tillsammans att plocka upp skräp. Alltså! 1 dag som uppmärksammas extra mycket i medier och sociala nät” (Josefin Stålberg). Flera barn föreslog också att vi skulle hjälpa naturen. Alla barn som gick tipspromenaden fick en godispåse.

Vuxna
Det kom många bra tips bland annat om återvinning/återanvändning, hur man kan spara energi och miljövänligare trafikvanor.

Se alla svar här:
Skriv ditt bästa miljötips

Vinnarna
Att välja en vinnare var inte lätt. Många svar var bra och föreslog effektiva sätt att minska negativ miljöpåverkan. Direkta miljöeffekter kunde dock inte ensam användas som urvalskriterium, för så många svar var väldigt lika varandra. Vi valde därför att utgå från följande kriterier:
• Att tipset handlar om någonting som var och en själv eller vår förening kan göra, och är helst knutet till Platån.
• Tipset är så konkret som möjligt och genomförbart.
• Tipset kan inspirera till nya tankegångar och stärka miljötänkandet.
• Miljöeffekter

Delat förstapris:
Felicia Söderström:” Ha bytesdagar med sina kompisar där man får ta med de kläder som ej passar eller man ej använder. Sedan bytes man. På så sätt behöver man ej köpa nya kläder för en ny garderob”
Hanna Söderström: ”Dela kläder”

Motivering:
De vinnande tipsen, att byta och dela kläder med varandra, ger ett konkret exempel på vad vi kan göra för att minska mängden textilavfall. Att förebygga avfall är det bästa sättet att minska miljöpåverkan orsakad av avfall och slöseri med naturresurser. Textilproduktionen kräver stora mängder resurser och orsakar utsläpp till vatten, mark och luft. Att minska inköp av nya kläder kan inspirera till attitydförändring även på andra områden.
Läs mer: Textil – Naturvårdsverket; Avfall – Naturvårdsverket; Avfallshierarkin visar stegen vi behöver ta – Naturvårdverket

Andrapris:
Tord Jägerskog: Solceller på taken

Motivering:
Konkreta idéer som syftar till att lindra elbristen är särskilt viktiga i den rådande elkrissituationen. Solcellerna producerar el från förnybar energi och eftersom elproduktionen och elanvändning sker nära varandra minskar dessutom överföringsförluster i elnäten. Solceller på hustak tar inte heller någon mark i anspråk.

Läs mer: Lär dig mer om solceller – Energimyndigheten