Parkering framför garagen

Nu närmar vi oss snöröjning och halkbekämpning.

Därför är det efter den 15 november inte längre tillåtet att parkera framför sitt eget garage.

Detta för att inte hindra snöröjning och halkbekämpning när behovet uppstår.

Detta gäller tills vi meddelar om att det är tillåtet igen i vår. Dock senast den 15 april.