Om räntehöjningar

Hej kära medlemmar

Det har varit mycket prat senaste tiden om räntehöjningar och stor oro att vissa bostadsrättsföreningar riskerar att bli tvungna att höja avgiften för att täcka de ökade kostnaderna.

För att ta reda på hur känslig en förening är för räntehöjningar så använder man sig av ett nyckeltal. Detta nyckeltal kallas räntekänslighet och mäter hur mycket en förening måste höja avgiften baserat på räntehöjningen. Detta nyckeltal har Brf Platån använt sig av i flera år nu och står med i årsredovisningen under ekonomi. Brf Platån har en väldig god och stabil ekonomi, vi har en väldigt låg belåning i förhållande till våra intäkter vilket gör att Brf Platån har en räntekänslighet på låga 1.3%. I Praktiken innebär detta att om räntan går upp med 1% så skulle föreningen ev. på sikt behöva höja avgiften med 1.3%. Detta är ett resultat av ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande och innebär att föreningen inte behöver ta nya lån för att finansiera de närmast kommande årens underhållsprojekt i underhållsplanen och därmed inte heller behöver införa extra avgiftshöjningar för medlemmarna med anledning av detta.  

Som medlem i Brf Platån kan man känna sig trygg med att föreningen inte behöver införa extra avgiftshöjningar på grund av den höjda räntan.