Obligatorisk ventilationskontroll OVK

Var 6:e år måste vi som fastighetsägare utföra en obligatorisk ventilationskontroll och nu är det snart dags igen.

Vi kommer att starta vecka 7 (13-17/2) i låghusen på Flintlåsvägen. Information kommer delas ut löpande.

Tidplanen preliminärt är följande:

Låghusen, Flintlåsvägen 5-45 sker vecka 7-8 (2023-02-14 / 2023-02-20)

Punkthusen, Flintlåsvägen 1 och Lodvägen 2-16 sker vecka 8, 9 och 10 (2023-02-21 / 2023-03-07)

Flintlåsvägen 38-44 är planerat till vecka 11 (2023-03-13/14)

Flintlåsvägen 26-34 är planerat till vecka 11-12 (2023-03-15 / 17)

Flintlåsvägen 2-18 är planerat till vecka 16 (2023-04-17 / 21)

Mer information kommer löpande att delas ut till berörda under våren.