Kom ihåg att testa din brandvarnare

I varje lägenhet ska det finnas en fungerande brandvarnare – för din och dina grannars säkerhet. Om det börjar brinna är det avgörande att du blir uppmärksammad i ett tidigt skede och hinner agera innan situationen blir farlig.
Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet genom att trycka på testknappen.

Här kan du läsa mer :
Boverkets hemsida: Brandskydd i din bostad
Brandskyddsföreningen Sverige: Brandsäkerhet i hemmet

Ring alltid 112 vid en brand!