Hur går parkeringsprojektet?

Parkeringsprojektet går enligt plan så här långt i de flesta delarna. De nya p-platserna där den gamla biltvätten fanns ser ut att bli klara till den 7 juni.

Från och med 2 juni kommer arbetena med att göra om parkeringsytan bakom Flintlåsvägen 2-18 att starta.

Det nya MC-Garaget har dock blivit försenat och beräknas vara klart i slutet av juni, detta påverka dock inte övriga p-platser.