Injustering av värmesystem och byte av radiatorventil samt termostat (Uppdaterat 2023-08-23)

This page in English.

Bakgrund 

I föreningens strävan att använda all energi på bästa och effektivaste sättet är det nu dags för det sista steget. Detta är en första information som kommer att följas av ytterligare information löpande. 
Vi kommer att byta ut en ventil på varje element och även installera en ny termostat. Det är ett omfattade arbete som rör ca: 3500 element i våra fastigheter och i era lägenheter. 
Arbetet kan bara göras under tiden maj-september då vi inte behöver så mycket uppvärmning. 

Tidplanen 

Vi har tillsammans med RADIATOR VVS AB utarbetat en tidplan som vi kommer att göra allt som står i vår makt att hålla. Men den kan komma att förändras. 
Den senaste tidplanen kommer att anslås i portarna och på hemsidan. 

VIKTIGT 

För att arbetet ska flyta på och minska risken för att tidplanen inte håller är det mycket viktigt att vi får tillgång till lägenheterna när projektet behöver det. Det handlar bland annat om risken för vattenskador som kan uppstå om vi inte kommer in i lägenheten. 

Det går givetvis bra att man är hemma när det är dags för byte i sin lägenhet, men även om man beräknar att vara hemma MÅSTE man lämna nycklarna till fastighetskontoret. för att säkerställa tillträde till lägenheten under projektet. Arbetet sker en/två portuppgångar i taget och är beroende av att tillgång till alla lägenheter kan ske samtidigt för att projektet ska kunna genomföras. 

Mer information kommer löpande när det är aktuellt att komma till din adress. 

Tidplan för Flintlåsvägen 1 samt Lodvägen 2-8:

Arbetena startar på Flintlåsvägen 1.
Arbeten kommer också att ske i källarna och i garagen (Lodvägen 4) under dessa veckor.

Tidplan för Lodvägen 12,14,16

Arbetena startar på Lodvägen 12.
Arbeten kommer också att ske i källarna under dessa veckor.