Frågor & Svar

Vi har fått in en del frågor i samband med att den första informationen delats ut. Det kommer att komma mer information närmare den tid det är dags för byte hos dig.

Fråga: Hur blir det med persienner?
Svar: Persienner kommer att installeras i alla fönster som byts utom badrumsfönstret. Det kommer bli vita persienner som sitter mellan fönstren som idag. Då vi inte kommer att byta balkongpartiet så kommer dessa persienner att vara kvar som de är.

Fråga: Den fönsterbänk som finns i balkongpartiet, kommer den att bytas ut?
Svar: Ja, den kommer också att bytas ut om man vill det.

Fråga: Jag vill behålla mina svarta fönsterbrädor är det OK?
Svar: Nej, den måste ovillkorligt bytas ut då de innehåller asbest.

Fråga: Jag har svarat på enkäten och ångrat mig, är det för sent?
Svar: Nej, svaret som du gett i enkäten är inte ett definitivt svar, du kommer att få frågan igen närmare ditt byte.