Frågor och svar angående stämman

Fråga från Agneta Sundman Claesson, Lodvägen 12

Hej!
Jag undrar varför ingen möjlighet har beretts till motnomineringar till Valberedningens förslag?
Enligt instruktioner om poströstning i bostadsrättsföreningar är det brukligt att medlemmarna får den möjligheten.
När det gäller möjligheten att ställa frågor till styrelsen och få ett svar innan stämman undrar jag om den text som var med i utskicket har formulerats med hänsyn till Tillgänglighetsdirektivet? Texten är inte särskilt klargörande eller tydlig, särskilt för de som inte har svenska som modersmål. Det står inte heller hur frågan ska komma styrelsen till handa.

Svar från styrelsen

Hej Agneta

Det finns absolut möjlighet att komma med nominering för ledamöter till styrelsen. Alla boende kan när som helst under året visa sitt intresse för styrelsearbetet och nominera sig själv eller någon annan medlem till valberedningen. Valberedningen stämmer då av med den nominerade personen om intresse finns att vara med i styrelsen. Det är även viktigt att säkerställa att personen i fråga vet vilket omfattande arbete man ger sig in på innan man tackar ja till att vara nominerad.
Valberedningen väljs av stämman för att ta fram kandidater till styrelsen, det handlar om både befintliga och nya ledamöter. Dessa intervjuas och valberedningen sätter därefter samman ett förslag till styrelse.
Efter dina år som styrelseledamot i Brf Platån så vet du också att det inte alltid är en enkel uppgift att få fram kandidater till det tidskrävande styrelsearbetet.
I de fall det hade inkommit andra förslag än valberedningens i år när det är poströstning så hade även de personerna varit med i handlingarna till stämman. Inga andra förslag har inkommit.
Gällande din andra fråga om hur texten i kallelsen är formulerad med hänsyn till Tillgänglighetsdirektivet ställer sig styrelsen frågande och undrar hur du menar.
Tillgänglighetsdirektivet som planeras att lanseras om några år avser att hjälpa människor med funktionshinder, såsom till exempel hörsel- eller synnedsättning, att kunna använda digitala produkter och tjänster på marknaden för exempelvis e-handel, banktjänster eller biljetthantering. Att inte fullt förstå ett främmande språk anses inte som en funktionsnedsättning.
Vill du prata mer om detta är du välkommen att höra av dig så bokar vi ett möte.
Texten i utskicket är enligt HSB:s instruktion för kallelse till stämma genom poströstning.
Både styrelsen och fastighetskontoret är självklart behjälpliga om det inkommer frågor från boende om vad något av föreningens utskick handlar om. Det är styrelsens ambition att alla ska kunna ta del av och förstå den information som utdelas från föreningen.
Styrelsen når du genom att skicka e-post direkt till styrelsen, skicka meddelande via formulär på hemsidan, lämna brev i brevlådan vid fastighetskontoret eller till enskilda styrelseledamöter eller genom fysiskt besök på fastighetskontoret. Vi nås även via telefon och sms.

Styrelsen gm. Catharina Fröjdh Nyqvist