Föreningen

Fakta

Karta

Områdeskarta över BRF Platån ...
Läs Mer

Styrning

Stadgar

Registrerade av Länsstyrelsen i Stockholms län den 19 april 1960 Nya stadgar registrerade den 10 april 1975 Stadgeändringar registrerade den ...
Läs mer

Styrelsen

Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året. Där utses en styrelse, som har ansvaret ...
Läs mer