Grilla på avsedd plats

Styrelsen vill påminna er om att det inte är okej att ställa grillar vart man vill på föreningens grönområden, detta på grund av brandrisk.
Grillar ska ställas på platser av föreningen avsedda för grillning. Det är inte tillåtet att ställa grillar på borden.
Det blir torrare och torrare i marken och risken för markbränder ökar med värmen.
Vi har alla ett delat ansvar att se till så att detta efterföljs.
Alla grillplatser är märkta, det finns 5 iordningställda grillplatser.

Om räntehöjningar

Hej kära medlemmar

Det har varit mycket prat senaste tiden om räntehöjningar och stor oro att vissa bostadsrättsföreningar riskerar att bli tvungna att höja avgiften för att täcka de ökade kostnaderna.

För att ta reda på hur känslig en förening är för räntehöjningar så använder man sig av ett nyckeltal. Detta nyckeltal kallas räntekänslighet och mäter hur mycket en förening måste höja avgiften baserat på räntehöjningen. Detta nyckeltal har Brf Platån använt sig av i flera år nu och står med i årsredovisningen under ekonomi. Brf Platån har en väldig god och stabil ekonomi, vi har en väldigt låg belåning i förhållande till våra intäkter vilket gör att Brf Platån har en räntekänslighet på låga 1.3%. I Praktiken innebär detta att om räntan går upp med 1% så skulle föreningen ev. på sikt behöva höja avgiften med 1.3%. Detta är ett resultat av ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande och innebär att föreningen inte behöver ta nya lån för att finansiera de närmast kommande årens underhållsprojekt i underhållsplanen och därmed inte heller behöver införa extra avgiftshöjningar för medlemmarna med anledning av detta.  

Som medlem i Brf Platån kan man känna sig trygg med att föreningen inte behöver införa extra avgiftshöjningar på grund av den höjda räntan.

Radonmätningarna 2021-2022

Bakgrund

Som fastighetsägare så måste man var 10:e år göra en radonmätning. Denna görs enligt Strålsäkerhetsmyndighetens och Sollentuna kommuns rekommendation gällande vilka och hur många lägenheter som behöver mätas för att få ett samlat resultat. Vi har mätt i mer än 160 lägenheter fördelat över våra fastigheter, olika typer av lägenheter, olika våningsplan med mera.

Dessa mätningar har vi nu skickat in för analys och sedan vidare till kommunen som är tillsynsmyndighet för bland annat radon i lägenheter. De har godkänt vår mätning.

Resultat

Resultatet är stor förbättring sedan förra mätningen för ca: 10 år sedan, då hade nästan 40% förhöjda värden. Idag är det mindre än 7 % som har förhöjda värden. Alla som har ett värde på 200 bq/m3 (som är gränsvärdet för radon för bostäder) och över har fått information om detta och där undersöker vi nu hur vi på bästa sätt kan få ner dessa värden. Så om du inte fått något brev angående höga radonvärden så ligger du under gränsen.

En stor anledning till att vi fått ner värdena är fönsterbytet och den nya ventilationen som har haft förväntad effekt.

Kom ihåg att testa din brandvarnare

I varje lägenhet ska det finnas en fungerande brandvarnare – för din och dina grannars säkerhet. Om det börjar brinna är det avgörande att du blir uppmärksammad i ett tidigt skede och hinner agera innan situationen blir farlig.
Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet genom att trycka på testknappen.

Här kan du läsa mer :
Boverkets hemsida: Brandskydd i din bostad
Brandskyddsföreningen Sverige: Brandsäkerhet i hemmet

Ring alltid 112 vid en brand!

Nya rutiner för parkeringar

DIGITAL KÖHANTERINGSTJÄNST

Från den 15 september 2021 kommer du att kunna hantera alla dina ärenden gällande bilplatser online via Mitt Hsb dygnet runt och var du än är.

Vi hoppas att du kommer uppskatta den nya tjänsten som nås via mina sidor på hsb.se/nst

  • Tydlig överblick.
  • Möjlighet att digitalt ställa sig i kö och söka ledig bilplats.
  • Följa och bevaka när intressanta bilplatser blir lediga

Se till att du har uppdaterat och registrerat din e-postadress inne på hsb.se/nst.   

Om du vill säga upp ditt hyresavtal för bilplatser eller förråd gör du det enkelt under Min bostad och under Bostadsavtal i Mitt Hsb. Ytterligare information och manual för tjänsten hittar du under Brf dokument på hsb.se/nst

Har du frågor eller behöver hjälp är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst på: Kundcenter61@hsb.se eller på telefon: 010-442 50 00 # Knappval 2

Med vänliga hälsningar / HSB Norra Stor Stockholm och Brf Platån.

Angående Platådagen

Som de flesta av er säkert märkt så har vi inte haft någon Platådag än. Den brukar ju alltid äga rum sista helgen i augusti. Men med anledning av situationen med Covid så har vi tyvärr inte kunnat och kommer inte att ha någon Platådag i år heller. Styrelsen var tvungen att för flera månader sedan fatta beslut om att ha en Platådag eller inte, då den normalt tar några månader att planera. Då det vid den tidpunkten fortfarande var tydliga restriktioner om att inte samlas i grupp så hade vi inget annat val än att ställa in den. Nu när restriktionerna precis har lättats ser vi fram emot att kunna genomföra Platådagen nästa år om inget oförutsett inträffar.