Namninsamling ang. kommunens byggplaner

Bilder från kommunens hemsida

Kommunen har planer på att de närmaste åren bygga bostäder direkt angränsande till Platån. Styrelsen kommer att överklaga förslaget för Platåns räkning och för att ge överklagan extra tyngd är det bra att bifoga en namninsamling. Ni som vill skriva under kan göra det på Fastighetsexp. där det finns en lista för namninsamling. Skicka gärna egna skrivelser till kommunen också, maila till shbn@sollentuna.se eller skicka till Sollentuna kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 191 86 Sollentuna. Uppge vilket ärende det gäller samt diarienummer 2019/0109 SHBN. Observera att alla synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2019-09-08.

Länk för att komma till sidan med all information om förslaget på detaljplan för ovanstående: <Klicka här>

Ny hemsida

Under maj och juni 2019 kommer vi publicera vår nya hemsida som vi hoppas skall vara informativ för de boende. Under den här tiden kan kvalitén och innehållet skifta. Vi har valt att gå ut med sidan i befintligt skick för att kunna ta mot kreativ feed-back hur ni vill ha er hemsida, så återkoppla gärna till oss.