Motioner till årsstämman 2024

Ett sätt för dig som medlem i föreningen att påverka verksamheten är att delta vid årsstämman och lämna motioner till stämman. Styrelsen vill påminna om att sista datum för motioner till årsstämman 2024 är 31 januari.

Formkrav gäller för motioner, se instruktioner för att skriva en motion nedan. Du hittar instruktionerna även på hemsidan: http://brfplatan.se/wp-content/uploads/2021/11/Att-skriva-en-motion.pdf.

Instruktion för att skriva en motion

En motion till årsstämman bör vara ett ämne som berör hela föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas/besvaras på ett styrelsemöte.
Styrelsen svarar löpande på frågor som inkommer från medlemmar och det är viktigt att skilja på en fråga till styrelsen och en motion till stämman.
Motionen måste innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Det är inte svårt att skriva en motion.

  • Tänk på att alltid skriva kortfattat.
  • Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.
  • Lämna i stället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

1 Rubrik

Börja med en kort och tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.

2 Vad vill du att föreningen ska göra

Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

3 Syfte (motivering)

Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.

4 Att-satser

Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:…

5 Avslutning

Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Skicka in via e-post till styrelsen@brfplatan.se eller i pappersform på fastighetskontorets brevlåda.

Ta hand om din P-Plats

Tänk på att du som har en p-plats är skyldig att hålla den ren från snö enligt våra ordningsregler för p-platser. För att underlätta för dig och dina parkeringsgrannar, passa på att skotta när snön är ny då det är lättare än när den frusit och det blivit isbildning. 

Besöksparkeringar

Som styrelsen har informerat tidigare, har föreningen nu anlagt totalt 14 besöksparkeringar runt om på Platån. Betalning sker genom Aimos app eller SMS, instruktionerna finns på skyltarna vid besöksparkeringsplatserna.
Parkering är tillåtet alla tider och dagar, men avgiftsplikt gäller.
Parkeringsavgifter:
1 timme -14 kr
24 timmar – 84 kr
(I priserna ingår en serviceavgift på 4 kr)

Ladda ner Aimo-appen: https://app.aimoapp.se

Information om gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD)

I enlighet med stämmans beslut (föreningsstämma 2023) håller styrelsen på att utreda möjligheten att genomföra en gemensam elupphandling. Här får du läsa vad gemensam elupphandling betyder och hur det fungerar.

Gemensam el med individuell mätning och debitering brukar förkortas IMD-el. Det står för att el köps in gemensamt, men föreningen mäter den individuella förbrukningen per lägenhet respektive förhyrda lokaler och debiterar denna elförbrukning. Syftet med införandet av IMD-el är att sänka elkostnaderna för föreningen och föreningens medlemmar.

Läs mer här: Information om gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD)

Platådagen 2023

Lördagen den 2 september 2023 kl. 13 -15 är det dags för vår gemensamma föreningsdag, Platådagen, med aktiviteter för hela familjen. Bland annat planeras ponnyridning, ansiktsmålning, tipspromenad, loppis, fika och trevlig samvaro. 

Du får möjlighet att träffa dina trevliga grannar, styrelsen, valberedningen och grannsamverkan. Några av våra samarbetspartner kommer också att vara där. Eventuellt kommer även polis och brandkår att presentera sig om deras arbetssituation tillåter det.

För att dagen ska bli riktigt lyckad behöver vi frivilliga som hjälper till bl.a med att servera kaffe, glass, popcorn m.m. Intresseanmälan är fortfarande öppen för dig som vill vara med och skapa en trevlig dag, Platådagen 2023. Anmäl dig här: https://forms.office.com/e/YwUTYAtaYU

Är du intresserad av en loppisplats? Det kostar ingenting men du tar med eget bord. Många har redan anmält sig, men eventuellt kan några till få plats. Intresseanmälan till loppisplats:  https://forms.office.com/e/W68b3qZncJ

Bilpool Kinto Share – erbjudandet gäller till och med 30 juli

En parkeringsplats i närheten av fastighetskontoret, Flintlåsvägen 18, är reserverad för bilpoolföretaget Kinto Share. En kombibil (Toyota Corolla TS) har ställts ut där nu den har även dragkrok. Bilpool kan vara ett alternativ om du behöver en bil tillfälligt, för du bara betalar för bilen då du använder den. Boende på Platån får en rabatt på 200kr genom att ange koden Brfplatan200. Läs mer på företagets hemsida: Kinto Share