Motioner till årsstämman 2023

Ett sätt för dig som medlem i föreningen att påverka verksamheten är att delta vid årsstämman och lämna motioner till stämman. Styrelsen vill påminna om att sista datum för motioner till årsstämman 2023 är 31 januari.

Formkrav gäller för motioner, se instruktioner för att skriva en motion nedan. Du hittar instruktionerna även på hemsidan: http://brfplatan.se/wp-content/uploads/2021/11/Att-skriva-en-motion.pdf.

Instruktion för att skriva en motion

En motion till årsstämman bör vara ett ämne som berör hela föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas/besvaras på ett styrelsemöte.
Styrelsen svarar löpande på frågor som inkommer från medlemmar och det är viktigt att skilja på en fråga till styrelsen och en motion till stämman.
Motionen måste innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Det är inte svårt att skriva en motion.

  • Tänk på att alltid skriva kortfattat.
  • Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.
  • Lämna i stället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

1 Rubrik

Börja med en kort och tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.

2 Vad vill du att föreningen ska göra

Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

3 Syfte (motivering)

Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.

4 Att-satser

Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:…

5 Avslutning

Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Skicka in via e-post till styrelsen@brfplatan.se eller i pappersform på fastighetskontorets brevlåda.

Kom ihåg att testa din brandvarnare

I varje lägenhet ska det finnas en fungerande brandvarnare – för din och dina grannars säkerhet. Om det börjar brinna är det avgörande att du blir uppmärksammad i ett tidigt skede och hinner agera innan situationen blir farlig.
Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet genom att trycka på testknappen.

Här kan du läsa mer :
Boverkets hemsida: Brandskydd i din bostad
Brandskyddsföreningen Sverige: Brandsäkerhet i hemmet

Ring alltid 112 vid en brand!

Angående Platådagen

Som de flesta av er säkert märkt så har vi inte haft någon Platådag än. Den brukar ju alltid äga rum sista helgen i augusti. Men med anledning av situationen med Covid så har vi tyvärr inte kunnat och kommer inte att ha någon Platådag i år heller. Styrelsen var tvungen att för flera månader sedan fatta beslut om att ha en Platådag eller inte, då den normalt tar några månader att planera. Då det vid den tidpunkten fortfarande var tydliga restriktioner om att inte samlas i grupp så hade vi inget annat val än att ställa in den. Nu när restriktionerna precis har lättats ser vi fram emot att kunna genomföra Platådagen nästa år om inget oförutsett inträffar.