ARBETE I SKYDDSRUMMEN

Bakgrund

För att säkerställa funktionen i skyddsrummen fullt ut så behöver vi vidta åtgärder där. Det handlar om att byta ut en felaktig typ av golvbrunn som finns och skall finnas i ett skyddsrum.

Arbeten

Arbetena kommer att starta måndagen den 27 november och målsättningen är att allt arbete skall vara klart till den 20 december. Arbetena kommer att ske mer eller mindre parallellt i alla skyddsrum.

Buller kan uppstå men vi kommer att försöka begränsa det till 1 dag per skyddsrum när den gamla brunnen skall avlägsnas. Buller kan då förekomma mellan 08.00 och 15.00. Man kommer att borra i stället för att bila då det genererar mindre buller.

Bullriga arbeten startar på Flintlåsvägen 2-18 sen är ordningen:

  • Flintlåsvägen 24-34, Flintlåsvägen 38-44, Flintlåsvägen 19-27, Flintlåsvägen 29-37, Flintlåsvägen 39-45, Lodvägen 16, Lodvägen 4, Flintlåsvägen 1

Hinder

Dammskydd kommer att installeras så det kan vara lite omständligt att komma in till förråden i skyddsrummen. Men det kommer att vara möjligt. Bra om du är försiktig när du går in och ut så att inte dammskyddet förstörs.

Med vänlig hälsning

Fastighetskontoret