Grilla på avsedd plats

Styrelsen vill påminna er om att det inte är okej att ställa grillar vart man vill på föreningens grönområden, detta på grund av brandrisk.
Grillar ska ställas på platser av föreningen avsedda för grillning. Det är inte tillåtet att ställa grillar på borden.
Det blir torrare och torrare i marken och risken för markbränder ökar med värmen.
Vi har alla ett delat ansvar att se till så att detta efterföljs.
Alla grillplatser är märkta, det finns 5 iordningställda grillplatser.

Tips när det är varmt i lägenheten

  • Tänk på att inte vädra när det är varmare ute än inne.
  • Dra ner persiennerna när solen ligger på. Om du också har gardiner så dra för dessa.
  • Låt entrédörren vara stängd så att du inte släpper in värmen i trapphuset.
  • Vädra så mycket som möjligt på natten om det är svalare ute än inne.
  • En fläkt hjälper att cirkulera luften.
  • Undvik att använda ugnen, torktumlaren.

Radonmätningarna 2021-2022

Bakgrund

Som fastighetsägare så måste man var 10:e år göra en radonmätning. Denna görs enligt Strålsäkerhetsmyndighetens och Sollentuna kommuns rekommendation gällande vilka och hur många lägenheter som behöver mätas för att få ett samlat resultat. Vi har mätt i mer än 160 lägenheter fördelat över våra fastigheter, olika typer av lägenheter, olika våningsplan med mera.

Dessa mätningar har vi nu skickat in för analys och sedan vidare till kommunen som är tillsynsmyndighet för bland annat radon i lägenheter. De har godkänt vår mätning.

Resultat

Resultatet är stor förbättring sedan förra mätningen för ca: 10 år sedan, då hade nästan 40% förhöjda värden. Idag är det mindre än 7 % som har förhöjda värden. Alla som har ett värde på 200 bq/m3 (som är gränsvärdet för radon för bostäder) och över har fått information om detta och där undersöker vi nu hur vi på bästa sätt kan få ner dessa värden. Så om du inte fått något brev angående höga radonvärden så ligger du under gränsen.

En stor anledning till att vi fått ner värdena är fönsterbytet och den nya ventilationen som har haft förväntad effekt.

Angående grovsoporna

Som en del säkert märkt så har vi installerat samma läsare till grovsoputrymmet som vi har till portarna.
Det innebär nu att för att komma in till utrymmet så måste du använda brickan/taggen (Samma som till entréporten/tvättstugan med mera) för att komma in där.
Du behöver inte göra något utan det är redan klart.

Från 2021-11-01 så kommer du inte längre kunna använda Iloq Nyckeln för att öppna grinden.
Samtidigt så kommer vi också att begränsa tillträdet, det är enbart tillåtet att använda utrymmet mellan 06 och 22 alla dagar.

Efter att du fått nya fönster.

Vi vill börja med att tacka för hur smidigt det har gått att byta fönstren. Vi har haft otroligt lite missade tillträden och det har varit jättebra undanplockat vid fönstren.

Vi har också besiktigat en del lägenheter och har hittat väldigt lite fel. Men pga Covid-19 så går vi inte in i alla lägenheter. Därför är det viktigt att om du upplever något som kan vara fel att du meddelar oss på fastighetskontoret. Ni är även välkomna att kontakta oss om ni har frågor och skötsel eller hur fönstren fungerar.

Bästa sättet är att skicka e-post till platan@brfplatan.se, men det går också bra att ringa 08/962185

Hälsningar
Fastighetskontoret