ARBETE I SKYDDSRUMMEN

Bakgrund

För att säkerställa funktionen i skyddsrummen fullt ut så behöver vi vidta åtgärder där. Det handlar om att byta ut en felaktig typ av golvbrunn som finns och skall finnas i ett skyddsrum.

Arbeten

Arbetena kommer att starta måndagen den 27 november och målsättningen är att allt arbete skall vara klart till den 20 december. Arbetena kommer att ske mer eller mindre parallellt i alla skyddsrum.

Buller kan uppstå men vi kommer att försöka begränsa det till 1 dag per skyddsrum när den gamla brunnen skall avlägsnas. Buller kan då förekomma mellan 08.00 och 15.00. Man kommer att borra i stället för att bila då det genererar mindre buller.

Bullriga arbeten startar på Flintlåsvägen 2-18 sen är ordningen:

  • Flintlåsvägen 24-34, Flintlåsvägen 38-44, Flintlåsvägen 19-27, Flintlåsvägen 29-37, Flintlåsvägen 39-45, Lodvägen 16, Lodvägen 4, Flintlåsvägen 1

Hinder

Dammskydd kommer att installeras så det kan vara lite omständligt att komma in till förråden i skyddsrummen. Men det kommer att vara möjligt. Bra om du är försiktig när du går in och ut så att inte dammskyddet förstörs.

Med vänlig hälsning

Fastighetskontoret

Släpp inte in okända / Never let an unknown inside

Det har nyligen varit inbrott i en lägenhet där förövarna med största sannolikhet blivit insläppta i porten eller så har de stått utanför när någon gått ut och fångat dörren innan den går i lås.
Det är viktigt att alla säkerställer att dörren går i lås när man går in och ut genom entrédörren och källardörrarna.

Om inte dörren går igen ordentligt så är det mycket viktigt att ni anmäler detta till fastighetskontoret.

Recently there was a burglary in an apartment where the perpetrators most likely was let in or was guarding the door and caught it before the door locked.
It’s very important that everyone makes sure the entrance door closes properly when you enter och exit the entrance or basement doors.

If the door doesn’t lock, please report this to fastighetskontoret.

Grilla på avsedd plats

Styrelsen vill påminna er om att det inte är okej att ställa grillar vart man vill på föreningens grönområden, detta på grund av brandrisk.
Grillar ska ställas på platser av föreningen avsedda för grillning. Det är inte tillåtet att ställa grillar på borden.
Det blir torrare och torrare i marken och risken för markbränder ökar med värmen.
Vi har alla ett delat ansvar att se till så att detta efterföljs.
Alla grillplatser är märkta, det finns 5 iordningställda grillplatser.

Radonmätningarna 2021-2022

Bakgrund

Som fastighetsägare så måste man var 10:e år göra en radonmätning. Denna görs enligt Strålsäkerhetsmyndighetens och Sollentuna kommuns rekommendation gällande vilka och hur många lägenheter som behöver mätas för att få ett samlat resultat. Vi har mätt i mer än 160 lägenheter fördelat över våra fastigheter, olika typer av lägenheter, olika våningsplan med mera.

Dessa mätningar har vi nu skickat in för analys och sedan vidare till kommunen som är tillsynsmyndighet för bland annat radon i lägenheter. De har godkänt vår mätning.

Resultat

Resultatet är stor förbättring sedan förra mätningen för ca: 10 år sedan, då hade nästan 40% förhöjda värden. Idag är det mindre än 7 % som har förhöjda värden. Alla som har ett värde på 200 bq/m3 (som är gränsvärdet för radon för bostäder) och över har fått information om detta och där undersöker vi nu hur vi på bästa sätt kan få ner dessa värden. Så om du inte fått något brev angående höga radonvärden så ligger du under gränsen.

En stor anledning till att vi fått ner värdena är fönsterbytet och den nya ventilationen som har haft förväntad effekt.

Angående grovsoporna

Som en del säkert märkt så har vi installerat samma läsare till grovsoputrymmet som vi har till portarna.
Det innebär nu att för att komma in till utrymmet så måste du använda brickan/taggen (Samma som till entréporten/tvättstugan med mera) för att komma in där.
Du behöver inte göra något utan det är redan klart.

Från 2021-11-01 så kommer du inte längre kunna använda Iloq Nyckeln för att öppna grinden.
Samtidigt så kommer vi också att begränsa tillträdet, det är enbart tillåtet att använda utrymmet mellan 06 och 22 alla dagar.