Breddningen av p-platserna

Arbetet med att bredda våra p-platser har nu startat. Även om det idag inte syns så är upphandlingarna klara och detaljplaneringen startad.

Fastighetskontoret kommer inom kort att gå ut med mer information till alla boende. Informationsbrev 2021-05-04

Alla som blir direkt berörda kommer att få information löpande under projektet.

Arbetet kommer att pågå under våren och sommaren och beräknas vara klart i slutet av augusti.