Boendeenkäten 2020

Enkäten som styrelsen skickade ut angående information har nu avslutats. Svaren kommer bearbetas och sammanställas och vi återkommer med mer information när resultatet är klart.

Tack till alla er som tog er tid att svara på enkäten.