Ordningsregler

Allmänna ordningsregler

 1. Mellan kl. 22.00–07.00 måndag till fredag och kl. 23.00–09.00 lördag till söndag undviker vi störande ljud. Informera dina grannar i god tid, om du skall ha fest.
 2. Bygg- och hantverksarbete, som att hamra, spika, borra eller dylikt, är bara tillåtet mellan kl. 08.00-17.00 vardagar samt veckoslut mellan kl. 10.00 – 17.00. Under allmänna helgdagar är inget bygg- och hantverksarbete tillåtet. Till dessa räknas även helgdagsaftnar så som julafton, påskafton och midsommarafton även om de inte inträffar på en röd dag.
 3. Skaka eller piska inte mattor från fönster eller balkonger. Detta ska ske utomhus på avsedd plats kl. 09.00-20.00.
 4. Balkonglådor och parabolantenn skall placeras på balkongens insida. Det är inte tillåtet att kasta ut något (t ex cigarettfimpar) från fönster och balkonger. Det är inte heller tillåtet att mata fåglar från lägenheten eller på föreningens mark.
 5. Var noga med att inte spola ned föremål, som kan orsaka stopp, i WC. Anmäl snarast stopp eller andra felaktigheter i fråga om avlopp till Fastighetskontoret, telefon 08-96 21 85 kontorstid eller på telefon 08-657 77 20 övrig tid.
 6. Sopor och dylikt skall vara väl inslagna, när de läggs i sopkärlen. Matavfall läggs i avsedda papperspåsar som slängs i matavfallskärlen. Tidningar, glas, kartonger, skrymmande föremål, grovsopor, etc. skall läggas i särskilda där för avsedda containrar, som finns uppställda på föreningens mark.
 7. Var sparsam med värme och varmvatten.
 8. Torkmattor får inte läggas utanför lägenhetens ytterdörr, då det hindrar städning och eventuell utrymning.
 9. Placera inga föremål, såsom vagnar, rollatorer, kälkar mm i entréer, trapphus, källar- och förrådsgångar. Det kan hindra utrymning vid t ex vid brand. Cykel- och barnvagnsrum skall användas för avsett ändamål.
 10. Ytterdörr och dörrar till fastighetens allmänna utrymmen skall vara stängda. Lägenhetens förrådsutrymmen ska hållas låsta.
 11. Källarutrymmen får inte användas för förvaring av brännbara ämnen såsom bensin, olja etc. Där är också förbjudet att reparera eller rengöra motorcyklar och mopeder.
 12. Rökförbud gäller i alla allmänna utrymmen som t.ex. trapphus, hissar, källargångar, förråd, tvättstugor och bastu
 13. Parkera endast på parkeringsplatserna, vilka enbart är avsedda för personbilar. Längs med Lodvägen och Flintlåsvägen finns besöksparkeringar, se skyltning för vilka regler som gäller där. I övrigt gäller parkeringsförbud inom föreningens område. Visa hänsyn mot boende. Tomgångskörning är förbjuden. Körning med bil, motorcykel eller moped är inte tillåten på gångvägar eller gräsytor.
 14. Innan en större ombyggnad av lägenheten sker skall fastighetskontoret kontaktas samt bygganmälan lämnas in. Gäller bland annat vid ombyggnad av kök, badrum samt vid rivning av vägg/ar.

Parkeringsregler

Upprepade brott mot nedanstående ordningsregler kan bli skäl för uppsägning av garage och/eller parkeringsplats.

Anmälan till köer för p-plats, garage, byte och ansökan om en andra p-plats skall göras till fastighetskontoret helst på e-post platan@brfplatan.se

Visa hänsyn till dina p-platsgrannar.

Generella regler för alla fordonsslag

 • Fordonet skall vara inregistrerad och får inte vara avställd längre än 6 månader per kalenderår.
 • Lastbilar, husbilar, husvagnar eller släp är inte tillåtna att ställa på våra p-platser/garage samt utanför garagen.
 • Parkerings-/garageplats får endast användas för uppställning av personbil, MC-garage är undantag där du får ställa MC eller moped.
 • Innehav av fordon är ett krav för att få hyra en p-plats eller ett garage och skall kunna styrkas med registreringsbevis eller intyg.
 • Andrahandsuthyrning är inte tillåten. Det är inte tillåtet att låna ut p-plats/garage annat än vid enstaka kortare tillfällen (max en vecka).
 • Vid garage och p-plats skall det råda ordning.
 • P-plats samt utanför garage skall hållas rena från snö och is.

Parkeringsplatser

 • Alla hjulen skall placeras inom parkeringsrutans linjer.
 • Fordonet får ej sticka ut så pass mycket att det blir problem för andra som behöver komma in och ur sin parkeringsplats.
 • Åverkan på timer i eluttag är direkt grund för uppsägning.
 • Det är inte tillåtet att lämna elkabel i eluttaget när den inte används.

Garage

 • Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga saker såsom gas, gasol eller vätska i garagen.
 • Garagen är inte tillåtna att enbart användas som förråd.
 • Inga fasta installationer annat än elbilsladdare installerad av föreningen godkänns, (dvs du får ej ha frys eller annan elektrisk utrustning kontinuerligt ansluten till eluttag)
 • Större reparations- eller målningsarbeten är inte tillåtna i garagen.
 • Enlig Sollentuna kommuns regler är det är inte tillåtet att tvätta/skölja bilen i eller utanför garaget.
 • Man får ej röka i garagen.

Basturegler

 1. Rökning är absolut förbjudet.
 2. Det är ej tillåtet med levande ljus i bastun.
 3. Skor tas av på anvisad plats, direkt innanför dörren.
 4. Sittunderlag, typ liten handduk skall av hygienskäl användas i bastun.
 5. Det är absolut förbjudet att torka handdukar på bastuaggregatet.
 6. Användning av träningsutrustning sker på egen risk.
 7. Städning av bastun skall alltid göras innan den lämnas. 
 8. Ser du något som är fel eller trasigt kontakta omgående fastighetsskötarna.

Föreningslokalsregler

 1. I lokalen får max 25 personer vistas samtidigt. Detta enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
 2. Tänk på att alltid försöka hålla en låg ljudnivå utanför lokalen för att visa hänsyn till de som bor i anslutning till lokalen.
 3. Rökning är varken tillåten i lokalen eller direkt utanför lokalen.
 4. Lokalen samt området utanför skall lämnas i det skick det var vid tillträdet. Städning skall ske enligt gällande instruktion. (Finns även att läsa i lokalen)
 5. Om städning inte genomförs enligt gällande instruktion förbehåller sig föreningen rätten att debitera låntagaren ett minimum av två timmars städning.
 6. Avstängning från att fortsättningsvis boka lokalen kan bli följden om dessa förhållningsregler inte följs.
 7. Parkeringsförbud gäller utanför lokalen.