Bostadsrätt

Ägande
BRF Platån är en fristående bostadsrättsförening och vi som bor i bostadsrätt är delägare i denna förening, det betyder att du och alla andra äger och förvaltar husen och marken gemensamt. Det gör också att vi är mer eller mindre beroende av varandra. Vi har alla olika levnadssätt och vanor, det gäller därför att kunna samarbeta, ta hänsyn till och acceptera varandra. En positiv grundsyn är en bra start!

Ansvar
När det gäller boendet i en bostadsrättsförening och underhållsansvaret för den egna lägenheten styrs detta av föreningens ordningsregler, stadgar samt bostadsrättslagen.

Påverka
Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka verksamheten, bland annat genom att delta vid årsstämman, lämna motioner till stämman och genom att lämna förändringsförslag till styrelsen.
Avgiften för boendet beror i hög grad på hur mycket vi måste betala för t.ex. vatten, värme, el, reparationer, vattenskador och sophantering. Därför är det viktigt att vi alla tänker på att värna om och vårda vår gemensamma förening.


Samlingssida för boende

Stadgar

Ordningsregler