Störningar

Vad är störningar?

Det är inte självklart vad som kan klassas som störning. Man ska inte störa sina grannar, oavsett tid på dygnet. Å andra sidan kan den som bor i ett flerfamiljshus aldrig kräva att det ska vara helt tyst, utan förväntas tåla ljud som tillhör det normala vardagslivet.
Enligt bostadsrättslagen ska en bostadsrättsinnehavare se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra bostadsmiljö.

Att ha fest ibland och spela musik är tillåtet, men det får inte orsaka orimliga störningar. Det är schysst mot grannar att sätta upp en lapp i trappuppgången om att du ska anordna en fest. Oftast förebygger detta irritation. Det innebär däremot inte att det är tillåtet att störa grannarna obegränsat.

Läs mer på HSBs hemsida: Vad är störningar? Se också föreningens ordningsregler: Ordningsregler

Vad du kan göra om du blir störd

Om det handlar om en allvarlig störning nattetid, som du inte kan lösa på egen hand, så har du möjlighet att ringa störningsjour (se nedan). I de flesta fall orsakas störningen av annat än sådana akuta situationer där störningsjouren kan vara till hjälp. Då gäller det att:

  1. Om det är möjligt, börja med att ta kontakt med den som du anser stör. Det kan vara så att grannarna inte är medvetna om att de stör. I många fall går det att hitta en gemensam lösning på problemet.
  2. Om störningarna fortsätter, upprätta en så kallad störningslogg. Där registrerar du klockslag, datum, beskrivning av störningen och under hur lång tid störningen pågick vid varje tillfälle. Detta underlättar för styrelsen att hantera ärendet.
  3. Mejla störningsloggen till styrelsen@brfplatan.se eller stoppa papperet med loggen i Fastighetskontorets brevlåda adresserat till styrelsen. Varje störning blir hanterad av styrelsen alternativt fastighetskontoret utefter vad som har hänt.

Störningsjour – akutverksamhet nattetid

Vår förening har anslutit sig till en störningsjour, Säkerhet Ordningsbevakning SOB AB . Störningsjouren är en akutverksamhet nattetid. Jouren konstaterar störningar (bråk, hög musik etc), tar kontakt med den störande och gör denne uppmärksammad på att han/hon stör. Vid behov ringer jouren polisen.


Du kan ringa störningsjouren:
Måndag – fredag 22.00–07.00
Lördag – söndag 23.00–09.00

Telefonnummer till störningsjouren: 08-519 315 21.
Vid akut fara ring alltid 112!

När du kontaktar störningsjouren uppger du:
• ditt fullständiga namn,
• din gatuadress,
• telefonnummer,
• lägenhetsnummer,
• varifrån störningen kommer (adress och lägenhet),
• typ av störning (hög musik, bråk med mera).
Alla störningsärenden hanteras konfidentiellt och ditt namn lämnas inte ut till den som stör, men du kan inte göra en anonym anmälan.

Den som vid upprepade tillfällen stör sina grannar kan få betala kostnader för väktarutryckning. Vid återkommande “falsklarm”, dvs ingen störning kan konstateras, kan den som anmäler bli betalningsskyldig.