Sophantering

Sophantering – viktig information

Läs mer här om vad just du kan göra för att minska problemen med överfulla återvinningstationer.

Sophantering svenska

Garbage handling in English

Flintlåsvägen 2-18 baksidan vid garagen, grovsoputrymme:

 • Plastförpackningar
 • Plåtförpackningar
 • Emballage och kartonger
 • Elavfall  
  • Lampor
   
  • Lysrör
   
  • Batterier
 • Container för grovsopor, se anvisningar på dörren
 • Tidningar

Korsningen Flintlåsvägen och Lodvägen:

 • Emballage och kartonger
 • Tidningar
 • Glas
 • Batterier

Baksidan Flintlåsvägen 1:

 • Hushållsavfall
 • Matavfall

Lodvägen 2 vid vägen:

 • Matavfall
 • Hushållsavfall

Lodvägen 6/8:

 • Matavfall
 • Hushållsavfall

Mellan Lodvägen 12-14:

 • Matavfall
 • Hushållsavfall

Lodvägen 16/18:

 • Tidningar

Flintlåsvägen 29 ingång i portalen (Miljörum)

 • Hushållsavfall
 • Matavfall
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Glas
 • Tidningar
 • Elavfall
 • Lampor
 • Batterier

Flintlåsvägen 2-18 vid infarten:

 • Matavfall
 • Hushållsavfall