Parkering

Föreningen erbjuder följande parkeringsalternativ för personbil:
• Varmgarage 64 st
• Kallgarage med uttag för motorvärmare 27 st
• P-platser 374 st
• Motorcykelgarage, gemensamt låst utrymme 7 st platser

Föreningen har 374 p-platser fördelade på 157 med motorvärmare samt 31 laddplatser för elbilar. Alla typer är spridda på alla parkeringar

Föreningen bygger löpande ut antalet laddplatser utifrån hur behovet ser ut.

För att få egen P-plats kontaktar du fastighetskontoret.

Platser med uttag för motorvärmare är utrustade med timer som har 24 timmars gångtid med upp till 3 timmars tillslagstid. Om du inte skall använda bilen nästkommande dag så lämna inte elsladden inkopplad.

För laddplatserna gäller att elförbrukningen debiteras baserat på föreningens självkostnads pris med ett påslag på 20% för att täcka administration och investeringen i laddplatser. Debitering sker var 3:e månad. En minimidebitering på 300 kronor per kvartal gäller. Laddning kan ske från 19.00 till 07.00.

Sollentuna Kommun tillhandahåller avgiftsbelagd besöksparkering på Flintlåsvägen och Lodvägen. Se särskild skyltning.

Gällande regler kring parkering finns att läsa under föreningens förhållningsregler.


  • Parkeringsregler