Parkering

Föreningen erbjuder följande parkeringsalternativ för personbil:
• Varmgarage 64 st
• Kallgarage med uttag för motorvärmare 27 st
• P-platser med uttag för motorvärmare 357 st
• P-platser utan uttag för motorvärmare 19 st
• Motorcykelgarage, gemensamt låst utrymme 11 st platser
Föreningens p-platser är indelade i 8 zoner, dessa zoner markeras med olika färger på skylten med p-platsen nummer.

P-platser med motorvärmare
• Lodvägen 2-4, Blå zon, 7001-7046
• Lodvägen 4-8, Orange zon, 7047-7090
• Lodvägen 8-16, Brun zon, 7091-7134 samt 8101(8101, saknar motorvärmare)
• Flintlåsvägen 9-45, Röd zon, 8108-8115, 7201-7269, 8102-8107
• Flintlåsvägen 26-34 baksidan, Grön zon, 7135-7201
• Flintlåsvägen 2-18 framsida och baksida, Vit zon, 7284-7306, 8209-8252, 8253-8258

P-platser utan motorvärmare
• Flintlåsvägen 2-18 baksidan, Vit zon, 8209-8220, 8253-8254
Bredare p-platser för större bilar tilldelas enbart vid behov
• Flintlåsvägen 2-18 baksidan, Gul zon, 8270-8283, 8203-8205(8203 utan motorvärmare)

För att få egen P-plats kontaktar du fastighetskontoret.

Platser med uttag för motorvärmare är utrustade med timer som har 24 timmars gångtid med upp till 3 timmars tillslagstid. Om du inte skall använda bilen nästkommande dag så lämna inte elsladden inkopplad.

Sollentuna Kommun tillhandahåller avgiftsbelagd besöksparkering på Flintlåsvägen och Lodvägen. Se särskild skyltning.

Gällande regler kring parkering finns att läsa under föreningens förhållningsregler.


  • Parkeringsregler

Sidan senast uppdaterad