Nycklar och portkod

Vi håller på att byta låssystem till Iloq, en modernare form av system. Bytet sker successivt hus för hus. Håll utkik efter information i brevlådan och på de digitala porttavlorna. Först byts låsen till porten och källardörren, alla boende ska hämta nyckel på Fastighetskontoret innan ett visst datum. De som vill kan även köpa nytt lås till den egna lägenhetsdörren. Samma nyckel används till porten/källardörren som till lägenhetsdörrens lås.

Om ni har frågor, kontakta Fastighetskontoret, 08-962185.

Sidan senast uppdaterad