Originalbadrum

På förekommen anledning vill styrelsen informera om konstruktionen av föreningens badrum. De är byggda på 60-talet och måste användas på det sätt som de är konstruerade för. Vatten kan tränga in bakom kakel och genom både kakel- och klinkerfogar. Det är därför mycket viktigt att vattenbelastningen på dessa ytor är så liten som möjlig. Fukt som ändå tränger in den vägen leds bort via golvets och golvbrunnens konstruktion. Om det blir för mycket fukt, kommer den att sugas upp i bruket. Tillkommer ändå mer fukt, kan den bryta ut i angränsande rum eller till grannlägenheten.

Vid duschning – se till att vatten kommer i badkaret. Använd duschdraperi, helst både mot vägg och rum. Vid golvrengöring – spola aldrig golvet. Dessutom – torka alltid upp vatten som finns på golvet och rengör golvbrunnen regelbundet!

Bostadsrättshavaren är enligt stadgarna ansvariga för golv, väggar och tak. En eventuell vattenskada kommer därför att ekonomiskt belasta bostadsrättshavaren. Fastighetsförsäkringens ansvar är mycket starkt begränsat.

Är du osäker på om ditt badrum är original från 60-talet kontakta fastighetskontoret.

Om försäkring
Bostadsrättsföreningen har kollektivt tecknat den så kallade bostadsrättstilläggsförsäkringen för alla bostadsrättshavare i Brf Platån. Fördelen med att föreningen tecknar denna försäkring är, förutom att den blir betydligt billigare genom storkundseffekten, att styrelsen vet att alla enskilda bostadsrättshavare faktiskt omfattas av sådant skydd. Försäkringen gäller för de saker i lägenheten som bostadsrättshavaren är ansvarig för.

Om bostadsrättshavare upptäcker vattenskada skall snarast möjligt följande ske:

  • bostadsrätthavaren anmäler omgående vattenskadan till fastighetskontoret;
  • fastighetskontoret gör en första skadebedömning för att minimera skadan;
  • fastighetskontoret anmäler skadan till föreningens försäkringsbolag.

Om lös egendom har blivit skadad eller om evakueringsbostad behövs under reparationstiden skall bostadsrätthavaren anmäla detta till sitt försäkringsbolag för hemförsäkringen.

Bostadsrättsföreningen bekostar (vid vattenskada):

  • den rivning som krävs för att kunna avfukta konstruktionsbetongen;
  • eventuell avfuktning inklusive elförbrukning;
  • återställning till tätskikt;
  • byte av golvbrunn.

Besiktning av utförda reparations- och återställningsarbeten
Alla reparations-, renoverings- och återställningsarbeten skall, oavsett om de bekostas av bostadsrättshavaren eller föreningen, vara fackmannamässigt utförda. Föreningen förbehåller sig rätten att, med hjälp av expertis inom berörda fackområden, besiktiga utförda arbeten.

Beror vattenskadan på att bostadsrättshavaren:

  • uppenbarligen brustit i underhåll av våtutrymmen och vattenarmatur i sin lägenhet;
  • trots anmodan eller i samband med reparation/renovering av våtutrymmen inte tillsett att detta utförts på ett fackmannamässigt sätt;

kommer föreningen att kräva den försumliga bostadsrättshavaren på föreningens självrisk som kan uppgå till fem prisbasbelopp.

Obs. föreningens bostadsrättstillägget ersätter inte skador i badrum som är äldre än 30 år.