Renovering

En anmälan om renovering skall lämnas till fastighetskontoret, Flintlåsvägen 1A, senast 2 veckor innan byggstart. Se sidan, Ladda ner dokument.

Generellt
• Lägenhetsinnehavaren åtar sig att anslå en arbetsplan för renoveringen i egen och närliggande portar.
• Tyngre arbete får enbart ske vardagar mellan kl. 08.00 och 17.00. I övrigt gäller föreningens ordningsregler.
• Vid behov av vattenavstängning ta kontakt med fastighetskontoret senast dagen före avstängningen. Avstängningar längre än 30 minuter måste aviseras till alla berörda lägenheter minst dagen innan.

Fackmannamässigt utfört
• Lägenhetsinnehavaren åtar sig att se till att VVS-installationer blir fackmannamässigt utförda enligt materialleverantörens anvisningar och enligt gällande branschregler ”Säker vatteninstallation” (bl.a. för att försäkringsbolagens säkerhetsregler ska följas samt för att försäkringar ska gälla)
• Lägenhetsinnehavaren åtar sig att säkerställa att våtrumsarbeten är utförda på ett godkänt sätt enligt BKR (Byggkeramikrådet) och GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll).
• Lägenhetsinnehavaran åtar sig att säkerställa att samtliga el-arbeten är utförda på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande regler.

Monteringsinstruktioner
• Det är inte tillåtet att installera vattenburen golvvärme eller vattenburen handdukstork som kopplas till befintligt värmesystem.
• I hus med hiss är lägenheternas ventilation av typen mekanisk frånluft. Ventilationsöppningar får inte byggas in eller byggas för. Man får inte heller modifiera ventilationsdonen, varken i kök, badrum eller på toalett. Byter man ventilationsdon måste auktoriserad ventilationsfirma justera och dokumentera att flödena är rätt inställda. Det är absolut förbjudet att ansluta en köksfläkt till ventilationssystemet i dessa hus.
• I hus utan hiss är lägenheternas ventilation av typen självdrag. Innan anslutning av köksfläkt sker måste imkanalen trycktestas av auktoriserat företag. En kopia av denna dokumentation skall lämnas till fastighetskontoret.
• Om blandare ska bytas så åtar sig lägenhetsinnehavaren att montera en blandare med återströmningsskydd eller motsvarande blandare som förhindrar att kallvatten strömmar över till varmvatten.
• Arbete med inkommande vattenanslutningar måste ske med största försiktighet. Om inte ballofixer finns installerade så subventionerar föreningen installationen av dessa. Ta i detta fall kontakt med fastighetskontoret.
• I samband med bilning i badrum är det stor risk att man bilar igenom golvet ner till grannen. Underskatta inte denna risk! För att säkerställa att detta inte sker måste en skiva spännas upp i taket hos grannen under i samband med bilningen (Så kallad stämpning).
• Brf Platån tillhandahåller instruktioner för åtgärder gällande avlopp som är relinade av Aarsleff. Lägenhetsinnehavaren åtar sig att, i förekommande fall, iaktta Aarsleffs instruktioner för åtgärder efter relining så att försäkringar och garantier gäller.

Övrigt
• Det är inte tillåtet för hantverkare att parkera bilarna utanför portarna annat än för lastning och lossning.
• Lägenhetsinnehavare åtar sig att inte lämna byggsopor, målarfärg m.m. i föreningens container för grovsopor.
• Bortforsling av byggsopor, målarfärg m.m. åligger den som renoverar sin lägenhet. Grovsopor får inte lagras utanför portarna, det gäller ÄVEN byggsäckar.


  • Ansökan om renovering