Installation av tvättmaskin

På grund av stora risker för vattenskador i lägenheter gäller följande särskilda föreskrifter:

  1. Installation av tvättmaskin får endast ske i enlighet med Säkervattens utfärdade anvisningar och föreskrifter.
  2. Tvättmaskin får inte sammankopplas direkt i avloppsledning.
  3. Medlem är ersättningsskyldig för de kostnader som kan förorsakas föreningen på grund av felaktig installation av diskmaskin

Ovanstående ersättningsskyldighet kan komma att omfatta betydande belopp. Medlemmarna rekommenderas därför se till att den egna hemförsäkringen helt täcker denna ersättningsskyldighet.