Installation av diskmaskin

Installations av diskmaskin

På grund av stora risker för vattenskador i lägenheter gäller följande särskilda föreskrifter:

  1. Installation av diskmaskin får endast ske i enlighet med Säkervattens utfärdade anvisningar och föreskrifter.
  2. Diskmaskin får inte sammankopplas direkt i avloppsledning.
  3. Medlem är ersättningsskyldig för de kostnader som kan förorsakas föreningen på grund av felaktig installation av diskmaskin

Ovanstående ersättningsskyldighet kan komma att omfatta betydande belopp. Medlemmarna rekommenderas därför se till att den egna hemförsäkringen helt täcker denna ersättningsskyldighet.