Basturegler

  1. Rökning är absolut förbjudet.
  2. Det är ej tillåtet med levande ljus i bastun.
  3. Skor tas av på anvisad plats, direkt innanför dörren.
  4. Sittunderlag, typ liten handduk skall av hygienskäl användas i bastun.
  5. Det är absolut förbjudet att torka handdukar på bastuaggregatet.
  6. Användning av träningsutrustning sker på egen risk.
  7. Städning av bastun skall alltid göras innan den lämnas. 
  8. Ser du något som är fel eller trasigt kontakta omgående fastighetsskötarna.