Boende

Viktig info

Bostadsrätt

ÄgandeBRF Platån är en fristående bostadsrättsförening och vi som bor i bostadsrätt är delägare i denna förening, det betyder att ...
Läs Mer

Ordningsregler

Allmänna ordningsregler Mellan kl. 22.00–07.00 måndag till fredag och kl. 23.00–09.00 lördag till söndag undviker vi störande ljud. Informera dina ...
Läs Mer

Styrelsen informerar

Här kan du läsa senaste numret av “Styrelsen informerar” som är ett informationsblad och kommer ut ca 4 ggr/år.Vill du ...
Läs Mer

Service

Fastighetskontoret

Föreningens fastighetsexpedition finns på Flintlåsvägen 1a, 192 59 Sollentuna. Till fastighetskontoret vänder du dig bland annat för att boka föreningslokalen ...
Läs Mer

Grannsamverkan

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet.Ni har säkert sett skyltar med Grannsamverkan i området. Målet är att ...
Läs Mer

Nycklar och portkod

Vi håller på att byta låssystem till Iloq, en modernare form av system. Bytet sker successivt hus för hus. Håll ...
Läs Mer

Parkering

Föreningen erbjuder följande parkeringsalternativ för personbil:• Varmgarage 64 st• Kallgarage med uttag för motorvärmare 27 st• P-platser med uttag för ...
Läs Mer

Sophantering

Flintlåsvägen 2-18 baksidan vid garagen, grovsoputrymme: Plastförpackningar Plåtförpackningar Emballage och kartonger Elavfall Lampor Lysrör Batterier Container för grovsopor, se anvisningar ...
Läs Mer

Din lägenhet

Balkong

För att överenskommen garanti skall gälla för de under åren 2004-2005 nybyggda balkongerna måste följande iakttas av bostadsrättshavaren. Balkongskärmar:Balkongskärmar av ...
Läs Mer

Installation av diskmaskin

Installations av diskmaskin På grund av stora risker för vattenskador i lägenheter gäller följande särskilda föreskrifter: Installation av diskmaskin får ...
Läs Mer

Installation av köksfläkt

I hus med hiss (Flintlåsvägen 1, Lodvägen 2-16 samt Flintlåsvägen 2-44 jämna nummer) Ventilationen från köken sker genom en för ...
Läs Mer

Installation av tvättmaskin

På grund av stora risker för vattenskador i lägenheter gäller följande särskilda föreskrifter: Installation av tvättmaskin får endast ske i ...
Läs Mer

Internet och TV

I lägenheterna finns uttag för kabel/digital-TV. Nu anlitas TELE2. Föreningen tecknade gruppavtal med TELE2 fr.o.m. 2011-11-01 gällande digital-TV, internet och ...
Läs Mer

Originalbadrum

På förekommen anledning vill styrelsen informera om konstruktionen av föreningens badrum. De är byggda på 60-talet och måste användas på ...
Läs Mer

Renovering

En anmälan om renovering skall lämnas till fastighetskontoret, Flintlåsvägen 1A, senast 2 veckor innan byggstart. Se sidan, Ladda ner dokument. Generellt• ...
Läs Mer

Boka

Bastu

Bastu för föreningens medlemmar och deras familjer finns på Flintlåsvägen 20, i källarvåningen.I lokalen finns även 1 löpband och 1 ...
Läs Mer

Föreningslokalen

FöreningslokalenAdress: Flintlåsvägen 3 Föreningslokalen är till för de boende i Brf Platån. Lokalen kostar inget att boka och är tillgänglig ...
Läs Mer

Gästlägenhet

"Platålyan" Föreningen har en gästlägenhet, Platålyan, på Flintlåsvägen 7 (gaveln), som är utmärkt för att husera bekanta som kommer på ...
Läs Mer

Tvättstugor

Föreningen har under ett par år renoverat tvättstugorna. All bokning sker numera via ett bokningssystem, antingen på bokningstavlan utanför respektive ...
Läs Mer

Sidan senast uppdaterad