Besöksparkeringar

Som styrelsen har informerat tidigare, har föreningen nu anlagt totalt 14 besöksparkeringar runt om på Platån. Betalning sker genom Aimos app eller SMS, instruktionerna finns på skyltarna vid besöksparkeringsplatserna.
Parkering är tillåtet alla tider och dagar, men avgiftsplikt gäller.
Parkeringsavgifter:
1 timme -14 kr
24 timmar – 84 kr
(I priserna ingår en serviceavgift på 4 kr)

Ladda ner Aimo-appen: https://app.aimoapp.se