Avgiftsförändringar 2021

Till medlemmarna på Platån,

Det är en mörk tid vi är i just nu, i dubbel bemärkelse både med en påfrestande pandemi och saknaden av snö och solljus. Styrelsen är därför extra glad över att vi inför 2021 kan hålla avgiftshöjningen till ett minimum.

Styrelsen beslutade på budgetmötet den 28 oktober 2020 att höja avgiften från och med januari 2021 med 1%. Höjning gäller för lägenheter samt lokaler med bostadsrätt samt för lägenheter med hyresrätt.  Garage, bilplatser, MC platser samt förråd lämnas oförändrat i dagsläget.

Styrelsens motivering till beslutet är att på grund av att Brf Platån har en god och stabil ekonomi samt att det stora fönsterprojektet som vi just nu genomför inte kommer att kosta lika mycket som vi först budgeterat för så ges det utrymme att inte behöva höja avgiften med mer den 1%. Utöver detta så har vi fortfarande låga räntor där föreningen har fördelaktiga lån. Samtidigt ska man förstå att en bostadsrättsförening ska kunna bära sina egna kostnader och vi har en underhållsplan som löper över 20år framåt i tiden med en hel del stora poster och projekt. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter att ha en god och sund inställning till ekonomin i föreningen så vi slipper kraftiga avgiftshöjningar framöver på grund av att vi är dåligt förbereda och rustade.

Underhållsplanen är levande och revideras löpande från år till år vid den årliga underhållsbesiktningen. Med det sagt så är vi ändå glada i styrelsen idag att vi har den möjlighet att ge medlemmarna en låg avgiftshöjning inför 2021, speciellt med tanke på det år som varit 2020 och allt elände med pandemin som har drabbat många hårt.

Håll er friska och ta hand om varandra.
Styrelsen önskar er alla en riktigt god jul.    

Med vänliga hälsningar

Robert Norrgård
Ekonomiansvarig
Brf Platån