Angående grovsoporna

Som en del säkert märkt så har vi installerat samma läsare till grovsoputrymmet som vi har till portarna.
Det innebär nu att för att komma in till utrymmet så måste du använda brickan/taggen (Samma som till entréporten/tvättstugan med mera) för att komma in där.
Du behöver inte göra något utan det är redan klart.

Från 2021-11-01 så kommer du inte längre kunna använda Iloq Nyckeln för att öppna grinden.
Samtidigt så kommer vi också att begränsa tillträdet, det är enbart tillåtet att använda utrymmet mellan 06 och 22 alla dagar.

Nya rutiner för parkeringar

DIGITAL KÖHANTERINGSTJÄNST

Från den 15 september 2021 kommer du att kunna hantera alla dina ärenden gällande bilplatser online via Mitt Hsb dygnet runt och var du än är.

Vi hoppas att du kommer uppskatta den nya tjänsten som nås via mina sidor på hsb.se/nst

 • Tydlig överblick.
 • Möjlighet att digitalt ställa sig i kö och söka ledig bilplats.
 • Följa och bevaka när intressanta bilplatser blir lediga

Se till att du har uppdaterat och registrerat din e-postadress inne på hsb.se/nst.   

Om du vill säga upp ditt hyresavtal för bilplatser eller förråd gör du det enkelt under Min bostad och under Bostadsavtal i Mitt Hsb. Ytterligare information och manual för tjänsten hittar du under Brf dokument på hsb.se/nst

Har du frågor eller behöver hjälp är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst på: Kundcenter61@hsb.se eller på telefon: 010-442 50 00 # Knappval 2

Med vänliga hälsningar / HSB Norra Stor Stockholm och Brf Platån.

Angående Platådagen

Som de flesta av er säkert märkt så har vi inte haft någon Platådag än. Den brukar ju alltid äga rum sista helgen i augusti. Men med anledning av situationen med Covid så har vi tyvärr inte kunnat och kommer inte att ha någon Platådag i år heller. Styrelsen var tvungen att för flera månader sedan fatta beslut om att ha en Platådag eller inte, då den normalt tar några månader att planera. Då det vid den tidpunkten fortfarande var tydliga restriktioner om att inte samlas i grupp så hade vi inget annat val än att ställa in den. Nu när restriktionerna precis har lättats ser vi fram emot att kunna genomföra Platådagen nästa år om inget oförutsett inträffar.

Frågor och svar angående stämman

Fråga från Agneta Sundman Claesson, Lodvägen 12

Hej!
Jag undrar varför ingen möjlighet har beretts till motnomineringar till Valberedningens förslag?
Enligt instruktioner om poströstning i bostadsrättsföreningar är det brukligt att medlemmarna får den möjligheten.
När det gäller möjligheten att ställa frågor till styrelsen och få ett svar innan stämman undrar jag om den text som var med i utskicket har formulerats med hänsyn till Tillgänglighetsdirektivet? Texten är inte särskilt klargörande eller tydlig, särskilt för de som inte har svenska som modersmål. Det står inte heller hur frågan ska komma styrelsen till handa.

Svar från styrelsen

Hej Agneta

Det finns absolut möjlighet att komma med nominering för ledamöter till styrelsen. Alla boende kan när som helst under året visa sitt intresse för styrelsearbetet och nominera sig själv eller någon annan medlem till valberedningen. Valberedningen stämmer då av med den nominerade personen om intresse finns att vara med i styrelsen. Det är även viktigt att säkerställa att personen i fråga vet vilket omfattande arbete man ger sig in på innan man tackar ja till att vara nominerad.
Valberedningen väljs av stämman för att ta fram kandidater till styrelsen, det handlar om både befintliga och nya ledamöter. Dessa intervjuas och valberedningen sätter därefter samman ett förslag till styrelse.
Efter dina år som styrelseledamot i Brf Platån så vet du också att det inte alltid är en enkel uppgift att få fram kandidater till det tidskrävande styrelsearbetet.
I de fall det hade inkommit andra förslag än valberedningens i år när det är poströstning så hade även de personerna varit med i handlingarna till stämman. Inga andra förslag har inkommit.
Gällande din andra fråga om hur texten i kallelsen är formulerad med hänsyn till Tillgänglighetsdirektivet ställer sig styrelsen frågande och undrar hur du menar.
Tillgänglighetsdirektivet som planeras att lanseras om några år avser att hjälpa människor med funktionshinder, såsom till exempel hörsel- eller synnedsättning, att kunna använda digitala produkter och tjänster på marknaden för exempelvis e-handel, banktjänster eller biljetthantering. Att inte fullt förstå ett främmande språk anses inte som en funktionsnedsättning.
Vill du prata mer om detta är du välkommen att höra av dig så bokar vi ett möte.
Texten i utskicket är enligt HSB:s instruktion för kallelse till stämma genom poströstning.
Både styrelsen och fastighetskontoret är självklart behjälpliga om det inkommer frågor från boende om vad något av föreningens utskick handlar om. Det är styrelsens ambition att alla ska kunna ta del av och förstå den information som utdelas från föreningen.
Styrelsen når du genom att skicka e-post direkt till styrelsen, skicka meddelande via formulär på hemsidan, lämna brev i brevlådan vid fastighetskontoret eller till enskilda styrelseledamöter eller genom fysiskt besök på fastighetskontoret. Vi nås även via telefon och sms.

Styrelsen gm. Catharina Fröjdh Nyqvist

Frågor och svar angående stämman

Fråga från Ingrid Svanström, Lodvägen 8

Hej Styrelsen

Har några frågor gällande årsredovisningen för 2020.

 1. Belåningsgraden per kvm bostadsyta är för 2020 880 kr.
  Hur går styrelsen tankar runt detta belopp?
 2. Fond för yttre underhåll är idag 25.580.931 och ytterligare 7.956.347 kommer sättas av från årets fritt eget kapital vilket ger 33.537.278
  Hur långt kommer detta täcka kommande åtgärder i underhållsplanen?
  Kommer ytterligare hyreshöjningar behövas göras kommande år?
  Finns det funderingar över att utöka lånen istället för att höja avgifterna?

Svar från styrelsen

Hej,Tack för din fråga angående årsredovisningen

Gällande fråga 1 och belåningsgraden per kvadratmeter så förstår jag tyvärr inte riktigt vad frågan gäller men om frågan är huruvida detta är bra eller dålig belåningsgrad per kvm för en förening som vår så kan vi säga att den är bra.
Riktlinjen är att allt under 5000kr per kvm är bra, dock är detta för nyproduktion och inte riktigt jämförbart med en gammal förening som vår. En nyproducerad förening har betydligt mer i lån än en gammal förening, dock har en nyproducerad förening inte något direkt underhåll att ta hand om då allt är nytt. I en gammal förening är det tvärtom, den stora kostnaden ligger i underhåll. Då blir det också naturligt att belåningsgraden per kvm är mycket lägre.

Detta innebär dock inte att föreningen har mindre kostnader totalt sett, de är bara fördelade på ett annat sätt. Ett bra riktvärde är 80/20 samt 20/80. I en nyproducerad förening består kostnaden för lånen till ca. 80% och underhållskostnaden på ca. 20%. I en gammal förening består lånen av ca. 20% av kostnaden och underhåll står för ca. 80%. Om vi använder samma princip till belåningsgraden så kan man säga att 80% är lika med <5000kr kvm för nyproducerat så är20% <1250kr kvm för en gammal förening. Det gör att vi ligger både rätt och bra med våra 880kr kvm i belåning.


Gällande din fråga nummer 2 så är det inte så enkelt.
Grunden är att föreningen ska kunna bära sina egna kostnader, och det kan innebära att vissa avgiftshöjningar behöver göras. Dock är inte detta satt än för kommande år och vi vet till exempel inte hur det blir nästa år förrän vi sitter med budgetarbetet efter underhållsbesiktningen i höst.
Styrelsen höjer inte avgiften om det inte behövs. En Brf är inte en vinstdrivande verksamhet men vi måste täcka våra kostnader. Vi har en underhållsplan som sträcker sig över 20 år och revideras varje höst när styrelsen tillsammans med fastighetskontoret gör den årliga underhållsbesiktningen. Budgeten som styrelsen sätter tar hänsyn till de kostnader och intäkter som förväntas komma över tid. Detta kan resultera i att vi i år börjar lägga undan pengar för stora och kostsamma projekt som vi planerar kommer att infalla om fem eller tio år. Detta för att vi ska slippa otrevliga och kraftiga avgiftshöjningar i framtiden.
Att ha en jämn och låg avgiftshöjning är bättre än att stötvis höja avgiften kraftigt. Det var inte många år sedan kraftiga avgiftshöjningar behövdes för att finansiera bland annat relining som exempel. Detta vill vi undvika. Med det sagt så är vi självklart beredda att låna pengar till större projekt om det skulle behövas.
Avgiftshöjningen 2021 till exempel låg på endast 1%, trots att 2021 är ett år med stora utgifter. Detta var möjligt på grund av en ansvarfull ekonomisk planering som började för flera år sedan. Att låna pengar i stället för att höja avgiften förstår jag inte riktigt hur det hänger ihop. Har man mer lån så blir avgiften också högre eftersom föreningens kostnader också ökar. Föreningen har en god ekonomi idag och är bra förberedd inför framtiden men arbetet måste fortsätta med samma goda planering för att slippa otrevliga överraskningar längre fram.

Styrelsen gm. Robert Norrgård

Tips när det är varmt i lägenheten

 • Tänk på att inte vädra när det är varmare ute än inne.
 • Dra ner persiennerna när solen ligger på. Om du också har gardiner så dra för dessa.
 • Låt entrédörren vara stängd så att du inte släpper in värmen i trapphuset.
 • Vädra så mycket som möjligt på natten om det är svalare ute än inne.
 • En fläkt hjälper att cirkulera luften.
 • Undvik att använda ugnen, torktumlaren.

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA (30 Juni)

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Platån kallar medlemmarna till ordinarie föreningsstämma.

Tid:     Onsdag den 30 juni            

Plats:   Enbart poströstning

För att minska smittspridningen har en tillfällig lag (lag 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning. 

Denna lag förlängdes i december 2020 till att gälla under hela 2021.

Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras. Det finns starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt under den rådande situationen.

Mer information om hur du poströstar finns i bifogat material.