Ta hand om din P-Plats

Tänk på att du som har en p-plats är skyldig att hålla den ren från snö enligt våra ordningsregler för p-platser. För att underlätta för dig och dina parkeringsgrannar, passa på att skotta när snön är ny då det är lättare än när den frusit och det blivit isbildning. 

ARBETE I SKYDDSRUMMEN

Bakgrund

För att säkerställa funktionen i skyddsrummen fullt ut så behöver vi vidta åtgärder där. Det handlar om att byta ut en felaktig typ av golvbrunn som finns och skall finnas i ett skyddsrum.

Arbeten

Arbetena kommer att starta måndagen den 27 november och målsättningen är att allt arbete skall vara klart till den 20 december. Arbetena kommer att ske mer eller mindre parallellt i alla skyddsrum.

Buller kan uppstå men vi kommer att försöka begränsa det till 1 dag per skyddsrum när den gamla brunnen skall avlägsnas. Buller kan då förekomma mellan 08.00 och 15.00. Man kommer att borra i stället för att bila då det genererar mindre buller.

Bullriga arbeten startar på Flintlåsvägen 2-18 sen är ordningen:

  • Flintlåsvägen 24-34, Flintlåsvägen 38-44, Flintlåsvägen 19-27, Flintlåsvägen 29-37, Flintlåsvägen 39-45, Lodvägen 16, Lodvägen 4, Flintlåsvägen 1

Hinder

Dammskydd kommer att installeras så det kan vara lite omständligt att komma in till förråden i skyddsrummen. Men det kommer att vara möjligt. Bra om du är försiktig när du går in och ut så att inte dammskyddet förstörs.

Med vänlig hälsning

Fastighetskontoret

Varning för bedrägerier

Varning för bedrägerier när elstöd ska betalas ut. LÄGG PÅ LUREN om någon ringer och säger att de vill hjälpa dig med att få elstödet utbetalt.

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig och be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd.

Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Släpp inte in okända / Never let an unknown inside

Det har nyligen varit inbrott i en lägenhet där förövarna med största sannolikhet blivit insläppta i porten eller så har de stått utanför när någon gått ut och fångat dörren innan den går i lås.
Det är viktigt att alla säkerställer att dörren går i lås när man går in och ut genom entrédörren och källardörrarna.

Om inte dörren går igen ordentligt så är det mycket viktigt att ni anmäler detta till fastighetskontoret.

Recently there was a burglary in an apartment where the perpetrators most likely was let in or was guarding the door and caught it before the door locked.
It’s very important that everyone makes sure the entrance door closes properly when you enter och exit the entrance or basement doors.

If the door doesn’t lock, please report this to fastighetskontoret.

Obligatorisk ventilationskontroll OVK

Var 6:e år måste vi som fastighetsägare utföra en obligatorisk ventilationskontroll och nu är det snart dags igen.

Vi kommer att starta vecka 7 (13-17/2) i låghusen på Flintlåsvägen. Information kommer delas ut löpande.

Tidplanen preliminärt är följande:

Låghusen, Flintlåsvägen 5-45 sker vecka 7-8 (2023-02-14 / 2023-02-20)

Punkthusen, Flintlåsvägen 1 och Lodvägen 2-16 sker vecka 8, 9 och 10 (2023-02-21 / 2023-03-07)

Flintlåsvägen 38-44 är planerat till vecka 11 (2023-03-13/14)

Flintlåsvägen 26-34 är planerat till vecka 11-12 (2023-03-15 / 17)

Flintlåsvägen 2-18 är planerat till vecka 16 (2023-04-17 / 21)

Mer information kommer löpande att delas ut till berörda under våren.

Försenade avier för avgiften

Vi har blivit uppmärksammade på att avierna fortfarande saknas för Jan-Mars. Enligt HSB så har de skickats ut. Vi undersöker för fullt vad som hänt. Verkar som en del fått fått avierna idag med CityMail (2022-12-28).

Tips: Ni som har bankid kan logga in på mitthsb.hsb.se och få fram uppgifterna ni behöver för att betala. Vi återkommer så fort vi får reda på något mer.