Avgiftshöjning 3% inför 2023

Många har säkert noterat de senaste dagarnas nyheter och varningar i media att många bostadsrättsföreningar riskerar att få kraftigt ökade kostnader som kan och i många fall kommer att drabba medlemmarna i form av kraftiga avgiftshöjningar; i vissa fall så mycket som 40% eller mer! Räntan stiger, inflationen sticker iväg, elpriserna skenar och allt där emellan blir dyrare. Det är framförallt två grupper av bostadsrättsföreningar som riskerar att drabbas hårt, nyproducerade föreningar med stora lån och gamla föreningar som har haft en allt för låg avgiftsnivå över tid.

Tack och lov så tillhör inte Brf Platån någon av dessa två grupper. Tack vare en långsiktig och sund ekonomisk planering tillsammans med en väl genomarbetad underhållsplan på 20 år, står vi starka och har marginal för vissa marknadsförändringar. Självklart påverkar de högra materialkostnaderna, räntorna och energipriserna även oss. Även om vi som bor i en gammal förening har stora underhåll att bekosta, lån med räntor att betala samt förbrukar en del energi, men vad vi kan se just nu så kan vi i dagsläget bortse från dessa stora prissvängningar i vår egen ekonomiska planering.  Vi förstår att många medlemmar säkert blir oroliga över dessa nyheter som syns i media och vill därför med denna information dämpa denna oro. Brf Platån är en stark och stabil förening. 

Föreningen ska kunna bära sina egna utgifter enligt underhållsplanen. Styrelsen beslutade på budgetmötet den 31/10 2022 att därmed höja avgiften från och med den 1 januari 2023 med 3%.

Brf Platån har buffert inför stigande räntor och elpriser

Hej, 

Många har säkert noterat de senaste dagarnas nyheter och varningar i media att många bostadsrättsföreningar riskerar att få kraftigt ökade kostnader som kan och i många fall kommer att slå över på medlemmarna i form av kraftiga avgiftshöjningar; i vissa fall så mycket som 40%! Räntan stiger, inflationen sticker iväg, elpriserna skenar och allt där emellan blir dyrare. Det är framförallt två grupper av bostadsrättsföreningar som riskerar att drabbas hårt, nyproducerade föreningar med stora lån och gamla föreningar som har haft en allt för låg avgiftsnivå över tid. 


Tack och lov så tillhör inte Brf Platån någon av dessa två grupper. Tack vare en långsiktig och sund ekonomisk planering tillsammans med en väl genomarbetad underhållsplan på 20 år, står vi starka och har marginal för vissa marknadsförändringar. Självklart påverkar de högra materialkostnaderna, räntorna och energipriserna även oss då vi har som en gammal förening stora underhåll att bekosta, lån med räntor att betala samt förbrukar en del energi, men vad vi kan se just nu så kan vi i dagsläget bortse från dessa stora prissvängningar i vår egen ekonomiska planering. Självklart kan vi inte redan nu säga vad framtida avgiftshöjningar 2023 kommer att bli, det vet vi först i höst när den årliga underhålsbesiktningen genomförs och revideras samt när budgetarbetet är klart, men vad vi kan säga är att eventuella framtida avgiftshöjningar för 2023 kommer att grunda sig på vad underhållsplanen kräver och inte på inflation, räntor eller elpriser. 

Vi förstår att många medlemmar säkert blir oroliga över dessa nyheter som syns i media och vill därför med denna information dämpa denna oro.
Brf Platån är en stark och stabil förening.  

Mvh,

Robert Norrgård

Ekonomiansvarig

Brf Platån 

Om räntehöjningar

Hej kära medlemmar

Det har varit mycket prat senaste tiden om räntehöjningar och stor oro att vissa bostadsrättsföreningar riskerar att bli tvungna att höja avgiften för att täcka de ökade kostnaderna.

För att ta reda på hur känslig en förening är för räntehöjningar så använder man sig av ett nyckeltal. Detta nyckeltal kallas räntekänslighet och mäter hur mycket en förening måste höja avgiften baserat på räntehöjningen. Detta nyckeltal har Brf Platån använt sig av i flera år nu och står med i årsredovisningen under ekonomi. Brf Platån har en väldig god och stabil ekonomi, vi har en väldigt låg belåning i förhållande till våra intäkter vilket gör att Brf Platån har en räntekänslighet på låga 1.3%. I Praktiken innebär detta att om räntan går upp med 1% så skulle föreningen ev. på sikt behöva höja avgiften med 1.3%. Detta är ett resultat av ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande och innebär att föreningen inte behöver ta nya lån för att finansiera de närmast kommande årens underhållsprojekt i underhållsplanen och därmed inte heller behöver införa extra avgiftshöjningar för medlemmarna med anledning av detta.  

Som medlem i Brf Platån kan man känna sig trygg med att föreningen inte behöver införa extra avgiftshöjningar på grund av den höjda räntan.