Information om gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD)

I enlighet med stämmans beslut (föreningsstämma 2023) håller styrelsen på att utreda möjligheten att genomföra en gemensam elupphandling. Här får du läsa vad gemensam elupphandling betyder och hur det fungerar.

Gemensam el med individuell mätning och debitering brukar förkortas IMD-el. Det står för att el köps in gemensamt, men föreningen mäter den individuella förbrukningen per lägenhet respektive förhyrda lokaler och debiterar denna elförbrukning. Syftet med införandet av IMD-el är att sänka elkostnaderna för föreningen och föreningens medlemmar.

Läs mer här: Information om gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD)