Angående grovsoporna

Som en del säkert märkt så har vi installerat samma läsare till grovsoputrymmet som vi har till portarna.
Det innebär nu att för att komma in till utrymmet så måste du använda brickan/taggen (Samma som till entréporten/tvättstugan med mera) för att komma in där.
Du behöver inte göra något utan det är redan klart.

Från 2021-11-01 så kommer du inte längre kunna använda Iloq Nyckeln för att öppna grinden.
Samtidigt så kommer vi också att begränsa tillträdet, det är enbart tillåtet att använda utrymmet mellan 06 och 22 alla dagar.