Avgiftshöjning 3% inför 2023

Många har säkert noterat de senaste dagarnas nyheter och varningar i media att många bostadsrättsföreningar riskerar att få kraftigt ökade kostnader som kan och i många fall kommer att drabba medlemmarna i form av kraftiga avgiftshöjningar; i vissa fall så mycket som 40% eller mer! Räntan stiger, inflationen sticker iväg, elpriserna skenar och allt där emellan blir dyrare. Det är framförallt två grupper av bostadsrättsföreningar som riskerar att drabbas hårt, nyproducerade föreningar med stora lån och gamla föreningar som har haft en allt för låg avgiftsnivå över tid.

Tack och lov så tillhör inte Brf Platån någon av dessa två grupper. Tack vare en långsiktig och sund ekonomisk planering tillsammans med en väl genomarbetad underhållsplan på 20 år, står vi starka och har marginal för vissa marknadsförändringar. Självklart påverkar de högra materialkostnaderna, räntorna och energipriserna även oss. Även om vi som bor i en gammal förening har stora underhåll att bekosta, lån med räntor att betala samt förbrukar en del energi, men vad vi kan se just nu så kan vi i dagsläget bortse från dessa stora prissvängningar i vår egen ekonomiska planering.  Vi förstår att många medlemmar säkert blir oroliga över dessa nyheter som syns i media och vill därför med denna information dämpa denna oro. Brf Platån är en stark och stabil förening. 

Föreningen ska kunna bära sina egna utgifter enligt underhållsplanen. Styrelsen beslutade på budgetmötet den 31/10 2022 att därmed höja avgiften från och med den 1 januari 2023 med 3%.