Avgiftshöjning 2024

Styrelsen har i samråd med revisorerna och vår HSB-ekonom beslutat att höja avgiften från och med den 1 januari 2024 med 4%.  Med stigande priser och räntor är det nödvändigt att höja avgiften för att täcka kostnaderna för den löpande verksamheten.