Välkommen till BRF Platån

Bostadsrättsföreningen Platån med org.nr 714800-1352 ligger på toppen av Edsberg i Sollentuna kommun och består av 583 lägenheter, från ettor med kokvrå på 21 kvm till femmor på 114 kvm.


Bostadshusen är placerade längs med två vägar, Flintlåsvägen och Lodvägen, som båda avslutas med vändplaner. Mellan dessa vägar finns en grönskande oas med lekplatser för de små och parkbänkar med bord för de lite äldre. Gräsytorna är väl tilltagna och lockar till picknick, solbad och lekar.

Information från

Fastighetskontoret:

Styrelsen:

Pågående projekt:

Kommande projekt:

  Senaste uppdaterade sidor:


  Hej alla boende på Platån, 

  2020 har nu övergått i 2021, vi har lämnat ett år bakom oss som har varit fyllt av restriktioner och förmaningar från våra myndigheter med anledning av Covid. Våra tankar går till alla som drabbats av denna hemska sjukdom på ett eller annat sätt.  

  November och december har känts ovanligt mörka och det har inte varit många soltimmar den senaste tiden. Vi i styrelsen hoppas att vår årliga tändning av marschaller vid lucia, julafton och nyårsafton har bringat lite ljus och glädje hos oss alla i denna annars mörka tid.  

  Styrelsen har under året fortsatt att arbeta för föreningen samtidigt som vi har haft förordningar och restriktioner att rätta oss efter. Vi hoppas på allas förståelse att fastighetsskötarna inte har kunnat vara lika behjälpliga i lägenheterna som vanligt och att kontoret har haft begränsat öppet på grund av Covid. Vi är dock inne i ett av föreningens största projekt, fönsterbytet, och vi har försäkrat oss om att de som arbetar med det har noggranna restriktioner om hur de arbetar med anledning av Covid. 

  Förarbetet i projektet med att bredda våra parkeringsplatser pågår. Det är ett omfattande arbete med många delar som ska hanteras och lösas. Vår förhoppning är att kunna komma igång med själva arbetet under våren.  

  Vi var i år tvungna att för första gången ha en stämma med poströstning då en fysisk stämma inte var något alternativ enligt de riktlinjer som gällde. Instruktionerna som styrelsen fick var även att hålla dagordningen så kort som möjligt och att ta de flesta punkter vid ett senare tillfälle. Detta följde vi och de punkter som bordlades vid denna stämma kommer att tas upp på nästa möjliga stämma som föreningen kan ha utifrån de riktlinjer som finns. Styrelsens mening är att ha en så demokratisk stämma som möjligt, där så många som möjligt kan göra sin röst hörd.  

  Jag har fått frågor om nästa stämma, val av ledamöter mm. Dialog om detta förs med revisor, valberedning och HSB hur vi ska gå tillväga enligt de lagar och instruktioner som finns. Ny stämma kommer att hållas när vi har fått instruktioner om när och hur detta kan ske på bästa sätt. Fram tills detta kan ske har senast valda ledamöter, valberedning samt revisorer kvar sitt mandat.  

  Slutligen vill jag som ordförande rikta ett stort tack till alla i styrelsen, utan er insats och mångåriga erfarenhet av styrelsearbetet hade vi i nog inte klarat det här årets arbete och extra utmaningar på ett lika bra sätt. 

  Med förhoppning om ett bättre 2021,  

  Vänligen 

  Catharina Fröjdh Nyqvist 

  Ordförande Brf Platån

  Sidan senast uppdaterad